Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Även SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp är en gemensam kurs på CINEK 2.
Observera att den läses i antingen period 3 eller 4 beroende på val av teknikinriktning.

Under vårterminen i årskurs 2 läser man även kurser inom vald teknikinriktning.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 51435 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 52029 6,0 hp 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 52032 6,0 hp 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 51434 6,0 hp 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 50401 6,0 hp 6,0
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61503 6,0 hp 3,0 3,0

Inriktningar

Datateknik (DTOI)

Kurser (DTOI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 51435 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 52029 6,0 hp 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 52032 6,0 hp 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 51434 6,0 hp 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik Ersätter SF1901 50401 6,0 hp 6,0
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 61278 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60295 6,0 hp 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Ersätter DH2620 60097 6,0 hp 3,0 3,0
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61503 6,0 hp 3,0 3,0
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 60048 6,0 hp 6,0

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Kurser (EHUI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 51435 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 52029 6,0 hp 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 52032 6,0 hp 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 51434 6,0 hp 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 50401 6,0 hp 6,0
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 61278 7,5 hp 7,5
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61503 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60072 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1145 Energisystem 61447 7,5 hp 7,5

Produktframtagning (PFRI)

Kurser (PFRI)

Fr o m kull-20 ersätts inriktningen Produktframtagning (PFRI) av teknikinriktningen Produkt- och produktionsutveckling (PPUI)

Produkt- och produktionsutveckling (PPUI)

Kurser (PPUI)

Ny inriktning: Fr o m kull-20 ersätter teknikinriktningen Produkt- och produktionsutveckling (PPUI) inriktningen Produktframtagning (PFRI).

 

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 51435 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 52029 6,0 hp 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 52032 6,0 hp 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 51434 6,0 hp 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 50401 6,0 hp 6,0
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 60575 6,0 hp 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 61509 1,5 hp 1,5
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61503 6,0 hp 3,0 3,0
MF1016 Elektroteknik 60747 9,0 hp 4,5 4,5
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 60671 7,5 hp 7,5

Tillämpad matematik (TMAI)

Kurser (TMAI)

Fr o m kull-20 ersätts kurs SF1811 av SF1861 och kursen byter placering från år 3 till år 2.

Kurs SF1632 är en ny kurs på inriktningen fr o m  kull-20.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 51435 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 52029 6,0 hp 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 52032 6,0 hp 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 51434 6,0 hp 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 50401 6,0 hp 6,0
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 61278 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60295 6,0 hp 4,0 2,0
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61503 6,0 hp 3,0 3,0
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer 60077 3,0 hp 1,5 1,5
SF1861 Optimeringslära Ersätter kurs SF1811 60061 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60078 3,0 hp 3,0