Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar  motsvarar åk 2 på ett mastersprogram.

För detaljinformation om mastersprogrammen och ingående kurser se respektive mastersprogram.

INRIKTNINGAR:
Master, beräknings- och systembiologi
Master, kommunikationssystem
Master, datalogi
Master, konstruktion och realisering av IT-produkt, o -system
Master, teknik och ledning för informationssystem
Master, människa-datorinteraktion
Master, informations- och kommunikationssäkerhet
Master, maskininlärning
Master, medicinsk bildbehandling
Master, medieteknik
Master, nätverkstjänster och system
Master, programvaruteknik för distribuerade system
Master, systemkonstr. på kisel; Platforms and Architecture
Master, trådlösa system