Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI1102 Elkretsanalys 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
ID1218 Tillämpad programmering 7,5 hp 7,5
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
IF1613 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5
IV1301 IT-projekt, del 1-metod 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1003 Projekt IT 7,5 hp 7,5
IS1204 IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1383 Japanska, fortsättningsnivå I 6,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1393 Kinesiska, fortsättningsnivå I 6,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5