Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1386 Japanska, mellannivå 9,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1396 Kinesiska, mellannivå 9,0 hp