Senast ändrad: 2012-04-23
Godkänd: 2012-04-23

Utbildningen omfattar fem år och 300 högskolepoäng.

De tre första åren är på grundnivå och de avslutande två på avancerad nivå.

De avslutande två åren väljer man att läsa en inriktning som samanfaller med något av följande masterprogram:

·         Datalogi

·         Inbyggda system

·         Industriell ekonomi

·         Kommunikationssystem

·         Maskininlärning

·         Medieteknik

·         Medicinsk teknik

·         Människa-datorinteraktion

·         Nätverkstjänster och system

·         Programvaruteknik för distribuerade system

·         Systemkonstruktion på kisel

·         Trådlösa system

Studenter kan vara behöriga att läsa andra masterprogram inom KTH. Om en student vill läsa ett annat  masterprogram än de listade som sin inriktning skall samråd ske med programansvarig för IT-programmet.

KTH:s policy är att utbildning på grundnivå är på svenska och att utbildning på avancerad nivå är på engelska. Flertalet kurser på avancerad nivå är följaktligen på engelska. Vissa kurser på grundnivå kan vara på engelska beroende på lärare.