Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1004 Objektorienterad programmering 7,5 Grundnivå
ID1005 Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 Grundnivå
IF1611 Ingenjörsmetodik 7,5 Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS1362 Svenska i tal och skrift 6,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI1102 Elkretsanalys 7,5 Grundnivå
ID1218 Tillämpad programmering 7,5 Grundnivå
IF1613 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 Grundnivå
IV1302 IT-projekt, del 1 metod 7,5 Grundnivå
LI1021 Informationssökning 1,5 Grundnivå
SF1610 Diskret matematik 7,5 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1003 Projekt IT 7,5 Grundnivå
IS1204 IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1350 Logik för dataloger 6,0 Grundnivå
ID2206 Operativsystem 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 Grundnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 Grundnivå
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 Grundnivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 Avancerad nivå
DD2400 Cell- och molekylärbiologi 15,0 Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 Avancerad nivå
DN1215 Numeriska metoder, grundkurs 7,5 Grundnivå
EQ1100 Signaler och system, del II 7,5 Grundnivå
EQ1240 Signalbehandling 7,5 Grundnivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 Grundnivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
IE1202 Analog elektronik 7,5 Grundnivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 Grundnivå
IK1550 Internetworking 6,0 Grundnivå
IL131V Tillämpad digitalteknik med PIC-processor 7,5 Grundnivå
IL2222 Digital design av kretsar i nanoskala för CMOS 7,5 Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 Avancerad nivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 Grundnivå
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
förkunskapskrav för TINEM
6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Förkunskapskrav för TINEM
6,0 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Förkunskapskrav för TINEM
6,0 Avancerad nivå
SF1635 Signaler och system, del I 7,5 Grundnivå
SH1011 Modern fysik 7,5 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1361 Programmeringsparadigm
starkt rekomenderad
7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Fördjupningsarbete (examensarbete för kandidat) 15 hp grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

Årskurs 4

Årskurs 5

Individuell (IND)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Internationell inriktning, japanska (INJA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS1381 Japankunskap, grundnivå 6,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS1383 Japanska, fortsättningsnivå I 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS1385 Japanska, fortsättningsnivå II 9,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
LS1386 Japanska B1 9,0 Grundnivå

Årskurs 5

Internationell inriktning, kinesiska (INKI)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS1391 Kinakunskap, grundnivå 6,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS1393 Kinesiska, fortsättningsnivå I 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS1395 Kinesiska, fortsättningsnivå II 9,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
LS1396 Kinesiska B1 9,0 Grundnivå

Årskurs 5

Internationell inriktning (INT)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS1323 Tyska, fortsättningsnivå 7,5 Grundnivå
DS1339 Franska, fortsättningsnivå 7,5 Grundnivå
DS1343 Spanska, fortsättningsnivå 7,5 Grundnivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS1324 Teknisk tyska, mellannivå 9,0 Grundnivå
DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 Grundnivå
DS1348 Teknisk spanska, mellannivå 9,0 Grundnivå

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DS2326 Teknisk tyska, högre nivå 9,0 Avancerad nivå
DS2336 Teknisk franska, högre nivå 9,0 Avancerad nivå
DS2349 Teknisk spanska, högre nivå 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Årskurs 5