The following courses are part of study year four.

The course application codes and study periods are valid for the academic year 2016/2017. For other academic years, different application codes and study periods may apply.

General courses

Kompletterande information årskurs 4-5:

Årskurs 4-5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar motsvarar årskurs 1-2 på ett masterprogram. För detaljinformation om masterprogrammen och ingående kurser se respektive masterprograms beskrivning på KTHs webb http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning.

Masterprogrammen omfattar 120 högskolepoäng. Av dessa är 30 hp för examensarbetet och 90 hp kurser. Civilingenjörsstudenter skall läsa minst 60 hp teknikkurser på avancerad nivå av master programmets kurser inklusive en kurs i forskningsmetodik (t.ex. II2202) för att kunna räkna det till inriktningen. OBS! Endast en kurs i forskningsmetodik kan ingå i examen.

För att få läsa Industriell ekonomi (TINEM) som inriktning gäller följande (för att examensordning och högskoleförordningens krav för examen skall uppfyllas):

 • minst 60 hp kurser inom TINEM måste läsas.
 • minst 30 hp teknikkurser ur ett annat masterprogram som utgör inriktning för CINTE måste läsas.
 • Exjobbet på avancerad nivå måste vara kvalificerat både som exjobb på TINEM och som exjobb inom CINTEs teknikområde.
 • Examensarbetet och valet av teknikkurser skall, i fallet att vald master är TINEM, godkännas innan de påbörjas av både programansvarig för TINEM och för CINTE. Detta görs i en så kallad individuell studieplanering.

De olika masterprogrammen har olika kurser som förkunskapskrav. Detta betyder att studenten kan behöva utnyttja utrymmet för valfria kurser i årskurs 3 för att läsa kurser som ger behörighet till respektive masterprogram. De behörighetsgivande kurserna listas på studentwebben http://www.kth.se/student/program/masterprogram/ict-val-av-master-informationsteknik-1.49329.

För varje masterprogram baseras de behörighetsgivande kurserna på antagandet att studenten läst samtliga obligatoriska kurser i årskurs 1-3 samt följande villkorligt valfria kurser:

”IT blocket”:

 • Samtliga kurser förutom II1310 introduktionskurs i datateknik.

”MatNat blocket”:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys
 • IF1613 Elektromagnetism och vågrörelselära.

För närvarande mappas följande masterprogram för CINTE:

 • Datalogi/Scientific Computing
 • Inbyggda system/Embedded Systems
 • Industriell ekonomi/Industrial Management
 • Kommunikationssystem/Communication Systems
 • Maskininlärning/Machine Learning
 • Medicinsk teknik/Medical Engineering
 • Medieteknik/Media Technology (har ingen nyantagning från HT16)
 • Människa-datorinteraktion/Human-Computer Interaction (har ingen nyantagning från HT16)
 • Nätverkstjänster och system/Network Services and Systems
 • Programvaruteknik för distribuerade system/Software Engineering of Distributed Systems
 • Systemkonstruktion på kisel/System-on-Chip Design (inriktningen Integrerade inbyggda system inom masterprogrammet)
 • Trådlösa system/Wireless Systems
 • Systemteknik och robotik/Systems, Control and Robotics

Specialisations

International Profile, Japanese (INJA)

Courses (INJA)

Year 4 in the degree programme Information and Comunication Technology is equivalent to year 1 in a master´s programme.

For detailed information about the master´s programmes and the courses see Masters programmes (2 yrs).

Master, Kommunikationssystem/Communication Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcomm

Master, Datalogi / Computer Science
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcscm

Master, Industriell ekonomi /Industrial Management
http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ 

Master, Människa-datorinteraktion / Human-Computer Interaction
http://www.kth.se/student/kurser/program/thcim

Master, Maskininlärning / Machine Learning
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim

Master, Medieteknik/Media Technology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmetm
Master, Medicinsk teknik / Medical Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem

Master, Nätverks tjänster och system/Network Services and Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tnssm

Master, Programvaruteknik för distribuerade system/Software Engineering of Distributed Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tsedm

Master, Inbyggda system / Embedded Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tebsm

Master, Systemkonstruktion på kisel/System on Chip design
http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm

Master, Trådlösa system/Wireless Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm

Mandatory courses

Course code and name Appl.code Scope P1 P2 P3 P4
LS1386 Japanese B1 9.0 hp

International Profile, Chinese (INKI)

Courses (INKI)

Year 4 in the degree programme Information and Comunication Technology is equivalent to year 1 in a master´s programme.

For detailed information about the master´s programmes and the courses see Masters programmes (2 yrs).

Master, Kommunikationssystem/Communication Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcomm

Master, Datalogi / Computer Science
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcscm

Master, Industriell ekonomi /Industrial Management
http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ 

Master, Människa-datorinteraktion / Human-Computer Interaction
http://www.kth.se/student/kurser/program/thcim

Master, Maskininlärning / Machine Learning
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim

Master, Medieteknik/Media Technology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmetm
Master, Medicinsk teknik / Medical Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem

Master, Nätverks tjänster och system/Network Services and Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tnssm

Master, Programvaruteknik för distribuerade system/Software Engineering of Distributed Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tsedm

Master, Inbyggda system / Embedded Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tebsm

Master, Systemkonstruktion på kisel/System on Chip design
http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm

Master, Trådlösa system/Wireless Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm

Mandatory courses

Course code and name Appl.code Scope P1 P2 P3 P4
LS1396 Chinese B1 9.0 hp

International Profile (INT)

Courses (INT)

Year 4 in the degree programme Information and Comunication Technology is equivalent to year 1 in a master´s programme.

For detailed information about the master´s programmes and the courses see Masters programmes (2 yrs).

Master, Kommunikationssystem/Communication Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcomm

Master, Datalogi / Computer Science
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcscm

Master, Industriell ekonomi /Industrial Management
http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ 

Master, Människa-datorinteraktion / Human-Computer Interaction
http://www.kth.se/student/kurser/program/thcim

Master, Maskininlärning / Machine Learning
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim

Master, Medieteknik/Media Technology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmetm
Master, Medicinsk teknik / Medical Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem

Master, Nätverks tjänster och system/Network Services and Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tnssm

Master, Programvaruteknik för distribuerade system/Software Engineering of Distributed Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tsedm

Master, Inbyggda system / Embedded Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tebsm

Master, Systemkonstruktion på kisel/System on Chip design
http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm

Master, Trådlösa system/Wireless Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm