General courses

Year 1

Mandatory courses (30.0 hp)

Code Name Credits Edu. level
ID1018 Programming I 7.5 hp First cycle
II1304 Engineering Skills for ICT 3 cr belong to study year 1; distribution over the periods 2,7; 0,1; 0,1; 0,1 7.5 hp First cycle
IS1200 Computer Hardware Engineering 7.5 hp First cycle
SF1610 Discrete Mathematics 7.5 hp First cycle

Optional courses

Code Name Credits Edu. level
II1310 Introduction to Computer Studies 1.5 hp First cycle
SF1611 Introductory Course in Mathematics I Kursen ges under introduktionsveckorna i augusti 1.5 hp First cycle

Conditionally elective courses

Code Name Credits Edu. level
IE1204 Digital Design 7.5 hp First cycle
IE1206 Embedded Electronics 7.5 hp First cycle
SF1624 Algebra and Geometry 7.5 hp First cycle
SF1625 Calculus in One Variable 7.5 hp First cycle
SF1659 Mathematics, Basic Course 4.5 hp First cycle

Supplementary information

The conditionally elective courses are to be treated as mandatory courses. Due to pre-requisites for the mandatory courses the only real options for selecting courses in year 1-3 are the following:

 • ME1003 Industrial Economics can be replaced by a language course (N.B. ME1003 is pre-requisite for some master programmes).
 • If the student is targeting a more hardware/physics oriented master programme it is recommended to take SF1670 Calculus in Several Variable II. If the student is targeting a more software master programme one can select DD1350 Logic for Computer Science (requires some knowledge of Prolog equivalent to ID1213 Logic Programming).

The application for degree is reviewed according to the study programme.

Year 2

Mandatory courses (22.5 hp)

Code Name Credits Edu. level
ID1020 Algorithms and Data Structures 7.5 hp First cycle
II1304 Engineering Skills for ICT 1,5 cr belong to study yesr 2 7.5 hp First cycle
IK1203 Networks and Communication 7.5 hp First cycle

Conditionally elective courses

Code Name Credits Edu. level
ID1003 Project IT 7.5 hp First cycle
ID1019 Programming II 7.5 hp First cycle
IF1613 Electromagnetism and Waves 7.5 hp First cycle
IS1204 IT Project Course, part 2 7.5 hp First cycle
IV1303 Modern Software Development 6.0 hp First cycle
LI1012 Information and Retrieval and Source Criticism 1.5 hp First cycle
ME1003 Industrial Management, Basic Course 6.0 hp First cycle
SF1670 Calculus in Several Variable II 7.5 hp First cycle

Supplementary information

The conditionally elective courses are to be treated as mandatory courses. Due to pre-requisites for the mandatory courses the only real options for selecting courses in year 1-3 are the following:

 • ME1003 Industrial Economics can be replaced by a language course (N.B. ME1003 is pre-requisite for some master programmes).
 • If the student is targeting a more hardware/physics oriented master programme it is recommended to take SF1670 Calculus in Several Variable II. If the student is targeting a more software master programme one can select DD1350 Logic for Computer Science (requires some knowledge of Prolog equivalent to ID1213 Logic Programming).

The application for degree is reviewed according to the study programme.

Year 3

Mandatory courses (28.5 hp)

Code Name Credits Edu. level
AG1815 Sustainable Development, ICT and Innovation 7.5 hp First cycle
ID2206 Operating Systems 7.5 hp Second cycle
II1304 Engineering Skills for ICT 3 cr belong to study year 3 7.5 hp First cycle
SF1901 Probability Theory and Statistics 6.0 hp First cycle

Optional courses

Code Name Credits Edu. level
DD1350 Logic for Computer Science 6.0 hp First cycle
DD1352 Algorithms, Data Structures and Complexity 9.0 hp First cycle
DD1365 Software Engineering 6.0 hp First cycle
DD2372 Automata and Languages 6.0 hp Second cycle
DD2401 Neuroscience 7.5 hp Second cycle
DS1319 German - Language, Culture and Social Studies 4.5 hp First cycle
DS1337 French - Language, Culture and Social Studies 4.5 hp First cycle
DS1347 Spanish - Language, Culture and Social Studies 4.5 hp First cycle
EL1000 Automatic Control, General Course 6.0 hp First cycle
EQ1110 Continuous Time Signals and Systems 6.0 hp First cycle
EQ1120 Discrete Time Signals and Systems 6.0 hp First cycle
ID1213 Logic Programming, Basic Course 7.5 hp First cycle
ID1217 Concurrent Programming 7.5 hp First cycle
ID1354 Internet Applications 7.5 hp First cycle
ID2202 Compilers and Execution Environments 7.5 hp Second cycle
ID2212 Network Programming with Java 7.5 hp Second cycle
ID2213 Logic Programming 7.5 hp Second cycle
ID2216 Developing Mobile Applications 7.5 hp Second cycle
IE1202 Analog Electronics 7.5 hp First cycle
IE1304 Automatic Control 7.5 hp First cycle
IH1611 Semiconductor Devices 7.5 hp First cycle
IK1552 Internetworking 7.5 hp First cycle
IK2001 Security for Java Environment and Electronic Commerce 7.5 hp Second cycle
IK2206 Internet Security and Privacy 7.5 hp Second cycle
IS2202 Computer Systems Architecture 7.5 hp Second cycle
IV1350 Object Oriented Design 7.5 hp First cycle
IV1351 Data Storage Paradigms 7.5 hp First cycle
LS1472 Brazilian Portugese A1 for Engineers 7.5 hp First cycle
ME2015 Project Management: Leadership and Control 6.0 hp Second cycle
ME2063 Team Leadership and Human Resource Management 6.0 hp Second cycle
SF1545 Numerical Methods, Basic Course 6.0 hp First cycle
SF1546 Numerical Methods, Basic Course 6.0 hp First cycle
SF1547 Numerical Methods, Basic Course 6.0 hp First cycle
SG1102 Mechanics, Smaller Course 6.0 hp First cycle
SH1011 Modern Physics 7.5 hp First cycle

Recommended courses

Code Name Credits Edu. level
EQ1240 Signal Processing 7.5 hp First cycle

Supplementary information

Degree project 15 hp first level is compulsory during the spring term.

The conditionally elective courses are to be treated as mandatory courses. Due to pre-requisites for the mandatory courses the only real options for selecting courses in year 1-3 are the following:

 • ME1003 Industrial Economics can be replaced by a language course (N.B. ME1003 is pre-requisite for some master programmes).
 • If the student is targeting a more hardware/physics oriented master programme it is recommended to take SF1670 Calculus in Several Variable II. If the student is targeting a more software master programme one can select DD1350 Logic for Computer Science (requires some knowledge of Prolog equivalent to ID1213 Logic Programming).

The application for degree is reviewed according to the study programme.

Language Courses

The language courses offered by KTH in chinese, japanese, german, french, spanish and brasilian portugese can be selected as elective courses. Information about the language courses can be found at www.kth.se/language.

Year 4

Supplementary information

Kompletterande information årskurs 4-5:

Årskurs 4-5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar motsvarar årskurs 1-2 på ett masterprogram. För detaljinformation om masterprogrammen och ingående kurser se respektive masterprograms beskrivning på KTHs webb http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning.

Masterprogrammen omfattar 120 högskolepoäng. Av dessa är 30 hp för examensarbetet och 90 hp kurser. Civilingenjörsstudenter skall läsa minst 60 hp teknikkurser på avancerad nivå av master programmets kurser inklusive en kurs i forskningsmetodik (t.ex. II2202) för att kunna räkna det till inriktningen. OBS! Endast en kurs i forskningsmetodik kan ingå i examen.

För att få läsa Industriell ekonomi (TINEM) som inriktning gäller följande (för att examensordning och högskoleförordningens krav för examen skall uppfyllas):

 • minst 60 hp kurser inom TINEM måste läsas.
 • minst 30 hp teknikkurser ur ett annat masterprogram som utgör inriktning för CINTE måste läsas.
 • Exjobbet på avancerad nivå måste vara kvalificerat både som exjobb på TINEM och som exjobb inom CINTEs teknikområde.
 • Examensarbetet och valet av teknikkurser skall, i fallet att vald master är TINEM, godkännas innan de påbörjas av både programansvarig för TINEM och för CINTE. Detta görs i en så kallad individuell studieplanering.

De olika masterprogrammen har olika kurser som förkunskapskrav. Detta betyder att studenten kan behöva utnyttja utrymmet för valfria kurser i årskurs 3 för att läsa kurser som ger behörighet till respektive masterprogram. De behörighetsgivande kurserna listas på studentwebben http://www.kth.se/student/program/masterprogram/ict-val-av-master-informationsteknik-1.49329.

För varje masterprogram baseras de behörighetsgivande kurserna på antagandet att studenten läst samtliga obligatoriska kurser i årskurs 1-3 samt följande villkorligt valfria kurser:

”IT blocket”:

 • Samtliga kurser förutom II1310 introduktionskurs i datateknik.

”MatNat blocket”:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys
 • IF1613 Elektromagnetism och vågrörelselära.

För närvarande mappas följande masterprogram för CINTE:

 • Datalogi/Scientific Computing
 • Inbyggda system/Embedded Systems
 • Industriell ekonomi/Industrial Management
 • Kommunikationssystem/Communication Systems
 • Maskininlärning/Machine Learning
 • Medicinsk teknik/Medical Engineering
 • Medieteknik/Media Technology (har ingen nyantagning från HT16)
 • Människa-datorinteraktion/Human-Computer Interaction (har ingen nyantagning från HT16)
 • Nätverkstjänster och system/Network Services and Systems
 • Programvaruteknik för distribuerade system/Software Engineering of Distributed Systems
 • Systemkonstruktion på kisel/System-on-Chip Design (inriktningen Integrerade inbyggda system inom masterprogrammet)
 • Trådlösa system/Wireless Systems
 • Systemteknik och robotik/Systems, Control and Robotics

Year 5

Supplementary information

Kompletterande information årskurs 4-5:

Årskurs 4-5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar motsvarar årskurs 1-2 på ett masterprogram. För detaljinformation om masterprogrammen och ingående kurser se respektive masterprograms beskrivning på KTHs webb http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning.

Masterprogrammen omfattar 120 högskolepoäng. Av dessa är 30 hp för examensarbetet och 90 hp kurser. Civilingenjörsstudenter skall läsa minst 60 hp teknikkurser på avancerad nivå av master programmets kurser inklusive en kurs i forskningsmetodik (t.ex. II2202) för att kunna räkna det till inriktningen. OBS! Endast en kurs i forskningsmetodik kan ingå i examen.

För att få läsa Industriell ekonomi (TINEM) som inriktning gäller följande (för att examensordning och högskoleförordningens krav för examen skall uppfyllas):

 • minst 60 hp kurser inom TINEM måste läsas.
 • minst 30 hp teknikkurser ur ett annat masterprogram som utgör inriktning för CINTE måste läsas.
 • Exjobbet på avancerad nivå måste vara kvalificerat både som exjobb på TINEM och som exjobb inom CINTEs teknikområde.
 • Examensarbetet och valet av teknikkurser skall, i fallet att vald master är TINEM, godkännas innan de påbörjas av både programansvarig för TINEM och för CINTE. Detta görs i en så kallad individuell studieplanering.

De olika masterprogrammen har olika kurser som förkunskapskrav. Detta betyder att studenten kan behöva utnyttja utrymmet för valfria kurser i årskurs 3 för att läsa kurser som ger behörighet till respektive masterprogram. De behörighetsgivande kurserna listas på studentwebben http://www.kth.se/student/program/masterprogram/ict-val-av-master-informationsteknik-1.49329.

För varje masterprogram baseras de behörighetsgivande kurserna på antagandet att studenten läst samtliga obligatoriska kurser i årskurs 1-3 samt följande villkorligt valfria kurser:

”IT blocket”:

 • Samtliga kurser förutom II1310 introduktionskurs i datateknik.

”MatNat blocket”:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys
 • IF1613 Elektromagnetism och vågrörelselära.

För närvarande mappas följande masterprogram för CINTE:

 • Datalogi/Scientific Computing
 • Inbyggda system/Embedded Systems
 • Industriell ekonomi/Industrial Management
 • Kommunikationssystem/Communication Systems
 • Maskininlärning/Machine Learning
 • Medicinsk teknik/Medical Engineering
 • Medieteknik/Media Technology (har ingen nyantagning från HT16)
 • Människa-datorinteraktion/Human-Computer Interaction (har ingen nyantagning från HT16)
 • Nätverkstjänster och system/Network Services and Systems
 • Programvaruteknik för distribuerade system/Software Engineering of Distributed Systems
 • Systemkonstruktion på kisel/System-on-Chip Design (inriktningen Integrerade inbyggda system inom masterprogrammet)
 • Trådlösa system/Wireless Systems
 • Systemteknik och robotik/Systems, Control and Robotics

Individual (IND)

International Profile, Japanese (INJA)

Year 2

Mandatory courses (6.0 hp)

Code Name Credits Edu. level
LS1383 Japanese A1 6.0 hp First cycle

Year 3

Mandatory courses (9.0 hp)

Code Name Credits Edu. level
LS1385 Japanese A2 9.0 hp First cycle

Year 4

Mandatory courses (9.0 hp)

Code Name Credits Edu. level
LS1386 Japanese B1 9.0 hp First cycle

Supplementary information

Year 4 in the degree programme Information and Comunication Technology is equivalent to year 1 in a master´s programme.

For detailed information about the master´s programmes and the courses see Masters programmes (2 yrs).

Master, Kommunikationssystem/Communication Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcomm

Master, Datalogi / Computer Science
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcscm

Master, Industriell ekonomi /Industrial Management
http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ 

Master, Människa-datorinteraktion / Human-Computer Interaction
http://www.kth.se/student/kurser/program/thcim

Master, Maskininlärning / Machine Learning
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim

Master, Medieteknik/Media Technology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmetm
Master, Medicinsk teknik / Medical Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem

Master, Nätverks tjänster och system/Network Services and Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tnssm

Master, Programvaruteknik för distribuerade system/Software Engineering of Distributed Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tsedm

Master, Inbyggda system / Embedded Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tebsm

Master, Systemkonstruktion på kisel/System on Chip design
http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm

Master, Trådlösa system/Wireless Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm

Year 5

Supplementary information

Year 5 in the degree programme Information and Comunication Technology is equivalent to year 2 in a master´s programme.

For detailed information about the master´s programmes and the courses see Masters programmes (2 yrs).

International Profile, Chinese (INKI)

Year 2

Mandatory courses (6.0 hp)

Code Name Credits Edu. level
LS1393 Chinese A1 6.0 hp First cycle

Year 3

Mandatory courses (9.0 hp)

Code Name Credits Edu. level
LS1395 Chinese A2 9.0 hp First cycle

Year 4

Mandatory courses (9.0 hp)

Code Name Credits Edu. level
LS1396 Chinese B1 9.0 hp First cycle

Supplementary information

Year 4 in the degree programme Information and Comunication Technology is equivalent to year 1 in a master´s programme.

For detailed information about the master´s programmes and the courses see Masters programmes (2 yrs).

Master, Kommunikationssystem/Communication Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcomm

Master, Datalogi / Computer Science
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcscm

Master, Industriell ekonomi /Industrial Management
http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ 

Master, Människa-datorinteraktion / Human-Computer Interaction
http://www.kth.se/student/kurser/program/thcim

Master, Maskininlärning / Machine Learning
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim

Master, Medieteknik/Media Technology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmetm
Master, Medicinsk teknik / Medical Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem

Master, Nätverks tjänster och system/Network Services and Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tnssm

Master, Programvaruteknik för distribuerade system/Software Engineering of Distributed Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tsedm

Master, Inbyggda system / Embedded Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tebsm

Master, Systemkonstruktion på kisel/System on Chip design
http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm

Master, Trådlösa system/Wireless Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm

Year 5

Supplementary information

Year 5 in the degree programme Information and Comunication Technology is equivalent to year 2 in a master´s programme.

For detailed information about the master´s programmes and the courses see Masters programmes (2 yrs).

International Profile (INT)

Year 2

Conditionally elective courses

Code Name Credits Edu. level
LS1324 German B1 9.0 hp First cycle
LS1334 French B1 9.0 hp First cycle
LS1348 Spanish B1 9.0 hp First cycle

Year 3

Conditionally elective courses

Code Name Credits Edu. level
LS2326 German B2 9.0 hp Second cycle
LS2336 French B2 9.0 hp Second cycle
LS2349 Spanish B2 9.0 hp Second cycle

Year 4

Supplementary information

Year 4 in the degree programme Information and Comunication Technology is equivalent to year 1 in a master´s programme.

For detailed information about the master´s programmes and the courses see Masters programmes (2 yrs).

Master, Kommunikationssystem/Communication Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcomm

Master, Datalogi / Computer Science
http://www.kth.se/student/kurser/program/tcscm

Master, Industriell ekonomi /Industrial Management
http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ 

Master, Människa-datorinteraktion / Human-Computer Interaction
http://www.kth.se/student/kurser/program/thcim

Master, Maskininlärning / Machine Learning
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim

Master, Medieteknik/Media Technology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmetm
Master, Medicinsk teknik / Medical Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem

Master, Nätverks tjänster och system/Network Services and Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tnssm

Master, Programvaruteknik för distribuerade system/Software Engineering of Distributed Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tsedm

Master, Inbyggda system / Embedded Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/tebsm

Master, Systemkonstruktion på kisel/System on Chip design
http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm

Master, Trådlösa system/Wireless Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm

Year 5

Supplementary information

Year 5 in the degree programme Information and Comunication Technology is equivalent to year 2 in a master´s programme.

For detailed information about the master´s programmes and the courses see Masters programmes (2 yrs).