Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

De villkorligt valbara kurserna betraktas och behandlas som obligatoriska kurser. På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1350 Logik för dataloger (kräver förkunskaper i Prolog).

Vid ansökan om examen granskas examen efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom kinesiska, japanska, tyska, franska, spanska och brasiliansk-portugisiska kan ingå i som valfria kurser i utbildningen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT
1,5 hp läses i åk2
7,5 hp 0,1 0,1 0,1 1,2
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp 7,5
IF1613 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp 7,5
LI1012 Källkritisk informationshantering 1,5 hp 1,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan ersättas av språkkurs för språkinriktningarna
6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 7,5 hp 7,5
ID1003 Projekt IT
Denna eller IS1204.
7,5 hp 7,5
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6,0 hp 6,0
IS1204 IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system
Denna eller ID1003.
7,5 hp