Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

De villkorligt valbara kurserna betraktas och behandlas som obligatoriska kurser. På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1350 Logik för dataloger (kräver förkunskaper i Prolog).

Vid ansökan om examen granskas examen efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom kinesiska, japanska, tyska, franska, spanska och brasiliansk-portugisiska kan ingå i som valfria kurser i utbildningen. Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language

Fördjupningsarbete

Examensarbete för kandidat 15 hp grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT
3 hp läses i åk 3
7,5 hp 1,4 1,4 0,1 0,1
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
ID1206 Operativsystem 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1350 Logik för dataloger
Kräver förkunskaper i Prolog
6,0 hp 3,0 3,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp 6,0 3,5
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1545, SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6,0 hp 3,0 3,0
SH1011 Modern fysik 7,5 hp 6,0 1,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 hp 6,0
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp 7,5
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Krav för TINEM
6,0 hp 6,0
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1545, SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6,0 hp 4,0 2,0
DD2372 Automater och språk 6,0 hp 6,0
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp 6,0
IK1552 Internetteknik 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp 7,5
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1545, SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6,0 hp 6,0