Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2015

Senast ändrad: 2017-08-28
Godkänd: 2017-08-28

Utbildningen omfattar fem år och 300 högskolepoäng. De tre första åren är på grundnivå och de avslutande två på avancerad nivå. De avslutande två åren väljer man att läsa en inriktning som sammanfaller med ett masterprogram.

Urvalet av valbara masterprogram kan förändras då KTHs programutbud på mastersnivå förändras. Erasmus Mundus program där KTH medverkar kan, efter godkännande från programansvarig, också utgöra inriktning. för Erasmus Mundus programmen finns inga garantiplatser utan dessa måste sökas till i konkurrens med andra sökande. För närvarande utgör följande masterprogram möjliga inriktningar:

  • Datalogi
  • lnbyggda system
  • lndustriell ekonomi
  • Kommunikationssystem
  • Maskininlärning
  • Medieteknik
  • Medicinsk teknik
  • Information och nätverksteknologi
  • Programvaruteknik för distribuerade system
  • Systemteknik och robotik

Studenter kan vara behöriga att läsa andra masterprogram inom KTH. Om en student vill läsa ett annat masterprogram än de listade som sin inriktning skall samråd ske med programansvarig för IT-programmet.

Studenter som läser masterprogrammet i Industriell ekonomi skall läsa minst 30 hp teknikkurser ur något annat masterprogram som utgör möjlig inriktning med undantag för Medieteknik.

KTHs policy är att utbildning på grundnivå är på svenska och att utbildning på avancerad nivå är på engelska. Flertalet kurser på avancerad nivå är följaktligen på engelska. Vissa kurser på grundnivå kan vara på engelska beroende på lärare.