Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ID1018 Programmering I 7,5 Grundnivå
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 7,5 Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå
SF1610 Diskret matematik 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IE1204 Digital design 7,5 Grundnivå
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1689 Baskurs i matematik 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

 • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
 • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger. 

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 7,5 Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1351 Logik för dataloger 7,5 Grundnivå
ID1019 Programmering II 7,5 Grundnivå
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 Grundnivå
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

 • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
 • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger.

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

 

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 Grundnivå
ID1206 Operativsystem 7,5 Grundnivå
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 7,5 Grundnivå
II143X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
SF1912 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 Avancerad nivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 Avancerad nivå
DD2372 Automater och språk 6,0 Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 Avancerad nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 Grundnivå
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 Grundnivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 Grundnivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 Grundnivå
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 Grundnivå
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 Grundnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 Avancerad nivå
IE1202 Analog elektronik 7,5 Grundnivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 Grundnivå
IK1552 Internetteknik 7,5 Grundnivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 Avancerad nivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 Grundnivå
IV1350 Objektorienterad design 7,5 Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Krav för TINEM
6,0 Avancerad nivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6,0 Grundnivå
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6,0 Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 Grundnivå
SH1011 Modern fysik 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1351 Logik för dataloger 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

 • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
 • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger. 

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kompletterande information årskurs 4-5:

Årskurs 4-5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar motsvarar årskurs 1-2 på ett masterprogram. För detaljinformation om masterprogrammen och ingående kurser se respektive masterprograms beskrivning på KTHs webb http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning.

Masterprogrammen omfattar 120 högskolepoäng. Av dessa är 30 hp för examensarbetet och 90 hp kurser. Civilingenjörsstudenter skall läsa minst 60 hp teknikkurser på avancerad nivå av master programmets kurser inklusive en kurs i forskningsmetodik (t.ex. II2202) för att kunna räkna det till inriktningen. OBS! Endast en kurs i forskningsmetodik kan ingå i examen.

För att få läsa Industriell ekonomi (TINEM) som inriktning gäller följande (för att examensordning och högskoleförordningens krav för examen skall uppfyllas):

 • minst 60 hp kurser inom TINEM måste läsas.
 • minst 30 hp teknikkurser ur de obligatoriska kurserna på ett av följande masterprogram måste läsas: Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Kommunikationssystem (TCOMM), Inbyggda system (TEBSM).
 • Exjobbet på avancerad nivå måste vara kvalificerat både som exjobb på TINEM och som exjobb inom CINTEs teknikområde.
 • Examensarbetet och valet av teknikkurser skall, i fallet att vald master är TINEM, godkännas innan de påbörjas av både programansvarig för TINEM och för CINTE. Detta görs i en så kallad individuell studieplanering.

De olika masterprogrammen har olika kurser som förkunskapskrav. Detta betyder att studenten kan behöva utnyttja utrymmet för valfria kurser i årskurs 3 för att läsa kurser som ger behörighet till respektive masterprogram. De behörighetsgivande kurserna listas på programwebben, https://www.kth.se/social/program/cinte/page/behorighetskrav-samt-rekommenderade-fork/.

För varje masterprogram baseras de behörighetsgivande kurserna på antagandet att studenten läst samtliga obligatoriska kurser i årskurs 1-3 samt följande villkorligt valfria kurser:

”IT blocket”:

 • Samtliga kurser.

”MatNat blocket”:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys
 • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära.

Urvalet av valbara masterprogram kan förändras då KTH:s programutbud på mastersnivå förändras. Erasmus Mundus program där KTH medverkar kan, efter godkännande från programansvarig, också utgöra inriktning. för Erasmus Mundus programmen finns inga garantiplatser utan dessa måste sökas till i konkurrens med andra sökande. För närvarande utgör följande masterprogram möjliga inriktningar:

För närvarande mappas följande masterprogram för CINTE:

 • Datalogi (TCSCM)
 • ICT Innovation (TIVNM)
 • Information- och nätverksteknologi (TINNM)
 • Inbyggda system (TEBSM)
 • Industriell ekonomi (TINEM)
 • Interaktiv medieteknik (TIMTM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Maskininlärning (TMAIM)
 • Medicinsk teknik (TMLEM)
 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • Systemteknik och robotik (TSCRM)

Studenter kan vara behöriga att läsa andra masterprogram inom KTH. Om en student vill läsa ett annat masterprogram än de listade som sin inriktning skall samråd ske med programansvarig för IT-programmet.

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
Eller motsvarande.
7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Kompletterande information årskurs 4-5:

Årskurs 4-5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar motsvarar årskurs 1-2 på ett masterprogram. För detaljinformation om masterprogrammen och ingående kurser se respektive masterprograms beskrivning på KTHs webb http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning.

Masterprogrammen omfattar 120 högskolepoäng. Av dessa är 30 hp för examensarbetet och 90 hp kurser. Civilingenjörsstudenter skall läsa minst 60 hp teknikkurser på avancerad nivå av master programmets kurser inklusive en kurs i forskningsmetodik (t.ex. II2202) för att kunna räkna det till inriktningen. OBS! Endast en kurs i forskningsmetodik kan ingå i examen.

För att få läsa Industriell ekonomi (TINEM) som inriktning gäller följande (för att examensordning och högskoleförordningens krav för examen skall uppfyllas):

 • minst 60 hp kurser inom TINEM måste läsas.
 • minst 30 hp teknikkurser ur de obligatoriska kurserna på ett av följande masterprogram måste läsas: Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Kommunikationssystem (TCOMM), Inbyggda system (TEBSM).
 • Exjobbet på avancerad nivå måste vara kvalificerat både som exjobb på TINEM och som exjobb inom CINTEs teknikområde.
 • Examensarbetet och valet av teknikkurser skall, i fallet att vald master är TINEM, godkännas innan de påbörjas av både programansvarig för TINEM och för CINTE. Detta görs i en så kallad individuell studieplanering.

De olika masterprogrammen har olika kurser som förkunskapskrav. Detta betyder att studenten kan behöva utnyttja utrymmet för valfria kurser i årskurs 3 för att läsa kurser som ger behörighet till respektive masterprogram. De behörighetsgivande kurserna listas på programwebben, https://www.kth.se/social/program/cinte/page/behorighetskrav-samt-rekommenderade-fork/.

För varje masterprogram baseras de behörighetsgivande kurserna på antagandet att studenten läst samtliga obligatoriska kurser i årskurs 1-3 samt följande villkorligt valfria kurser:

”IT blocket”:

 • Samtliga kurser.

”MatNat blocket”:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys
 • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära.

Urvalet av valbara masterprogram kan förändras då KTH:s programutbud på mastersnivå förändras. Erasmus Mundus program där KTH medverkar kan, efter godkännande från programansvarig, också utgöra inriktning. för Erasmus Mundus programmen finns inga garantiplatser utan dessa måste sökas till i konkurrens med andra sökande. För närvarande utgör följande masterprogram möjliga inriktningar:

För närvarande mappas följande masterprogram för CINTE:

 • Datalogi (TCSCM)
 • ICT Innovation (TIVNM)
 • Information- och nätverksteknologi (TINNM)
 • Inbyggda system (TEBSM)
 • Industriell ekonomi (TINEM)
 • Interaktiv medieteknik (TIMTM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Maskininlärning (TMAIM)
 • Medicinsk teknik (TMLEM)
 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • Systemteknik och robotik (TSCRM)

Studenter kan vara behöriga att läsa andra masterprogram inom KTH. Om en student vill läsa ett annat masterprogram än de listade som sin inriktning skall samråd ske med programansvarig för IT-programmet.

Individuell (IND)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5