Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2018

Programmet har inga inriktningar.