Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2018

Individuell (IND)

Inriktningen kräver en individuell studieplan som skall vara godkänd av programansvarig lärare.