Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 50068 7,5 hp 7,5
II1306 Introduktion till IT 50826 1,5 hp 1,5
SF1689 Baskurs i matematik 50861 6,0 hp 6,0
ID1018 Programmering I 50464 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 50758 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60557 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 60104 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60244 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 60593 7,5 hp 7,5