Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För årskurs 1-3 finns två grupper av villkorligt valfria kurser: ”MatNat-block” och ”IT-block”. För examen skall minst 15 hp kurser ur MatNat-blocket och minst 12 hp kurser ur IT-blocket ingå. 

MatNat-block (22,5 hp varav minst 15 hp måste ingå i examen)

  • SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
  • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp
  • DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp

Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger.

IT block åk1-3 (19,5 hp varav minst 12 hp måste ingå i examen)

  • ID1019 Programmering II 7,5 hp
  • ME1003 Industriell ekonomi gk 6 hp
  • IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 50108 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 60308 7,5 hp 7,5
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 60309 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1686 Flervariabelanalys 50479 7,5 hp 7,5
DD1351 Logik för dataloger 50435 7,5 hp 3,5 4,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50490 6,0 hp 6,0
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 50382 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 60312 7,5 hp 7,5
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 60311 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1307 Aktiv karriärstart 60310 1,5 hp 1,5