Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IE1204 Digital design 50483 7,5 hp 7,5
II1306 Introduktion till IT 50484 1,5 hp 1,5
SF1689 Baskurs i matematik 50481 6,0 hp 6,0
ID1018 Programmering I 50485 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 50482 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60175 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 60304 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 60297 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 60306 7,5 hp 7,5