Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1021 Algoritmer och datastrukturer Ersätter ID1020 7,5 hp
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 hp
II1307 Aktiv karriärstart 1,5 hp
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp

För årskurs 1-3 finns två grupper av villkorligt valfria kurser: ”MatNat-block” och ”IT-block”. För examen skall minst 15 hp kurser ur MatNat-blocket och minst 12 hp kurser ur IT-blocket ingå. Under årskurs 2 erbjuds samtliga av programmets villkorligt valfria kurser:

MatNat-block årskurs 1-3 (28,5 hp varav minst 15 hp måste ingå i examen)

  • SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp (läses i åk 2)
  • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp (läses i åk 2)
  • DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

IT block årskurs 1-3 (44 hp varav minst 12 hp måste ingå i examen)

  • ID1019 Programmering II 7,5 hp (läses i åk 2)
  • ME1003 Industriell ekonomi gk 6 hp (läses i åk 2)
  • IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6 hp (läses i åk 2)
  • DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • IV1351 Datalagring 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

Information om valfria kurser

I programmet finns utrymme för upp till 27 hp av valfria kurser. Hur mycket valfria kurser som kan läsas under årskurs 2 beror på valet av villkorligt valfria kurser. Ofta finns dock utrymme för en eller två valfria kurser, främst under höstterminen. Detta utrymme bör i första hand utnyttjas för att läsa förkunskapskurser för vald inriktning (masterprogram). De kurser som krävs för de olika masterprogrammen listas på programwebben.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp
ID1019 Programmering II 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6,0 hp
IV1351 Datalagring 7,5 hp
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp
SF1686 Flervariabelanalys 7,5 hp
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp