Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1021 Algoritmer och datastrukturer 50347 7,5 hp 7,5
II1307 Aktiv karriärstart 60232 1,5 hp 1,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 60253 7,5 hp 7,5
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 60231 7,5 hp 7,5

För årskurs 1-3 finns två grupper av villkorligt valfria kurser: ”MatNat-block” och ”IT-block”. För examen skall minst 15 hp kurser ur MatNat-blocket och minst 12 hp kurser ur IT-blocket ingå. Under årskurs 2 erbjuds samtliga av programmets villkorligt valfria kurser:

MatNat-block årskurs 1-3 (28,5 hp varav minst 15 hp måste ingå i examen)

  • SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp (läses i åk 2)
  • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp (läses i åk 2)
  • DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

IT block årskurs 1-3 (44 hp varav minst 12 hp måste ingå i examen)

  • ID1019 Programmering II 7,5 hp (läses i åk 2)
  • ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6 hp (läses i åk 2)
  • IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6 hp (läses i åk 2)
  • DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • IV1351 Datalagring 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

Information om valfria kurser

I programmet finns utrymme för upp till 27 hp av valfria kurser. Hur mycket valfria kurser som kan läsas under årskurs 2 beror på valet av villkorligt valfria kurser. Ofta finns dock utrymme för en eller två valfria kurser, främst under höstterminen. Detta utrymme bör i första hand utnyttjas för att läsa förkunskapskurser för vald inriktning (masterprogram). De kurser som krävs för de olika masterprogrammen listas på programwebben.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1686 Flervariabelanalys 50309 7,5 hp 7,5
DD1351 Logik för dataloger 50308 7,5 hp 4,5 3,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 52200 9,5 hp 6,0 3,5
IV1351 Datalagring 50341 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Förkunskapskrav för TINEM 51478 6,0 hp 6,0
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 50125 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II 60233 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60278 7,5 hp 7,5
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60055 6,0 hp 4,0 2,0
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 60234 6,0 hp 6,0