Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp
IA150X Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå 15,0 hp
ID1206 Operativsystem 7,5 hp
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp
SF1912 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp

För årskurs 1-3 finns två grupper av villkorligt valfria kurser: ”MatNat-block” och ”IT-block”. För examen skall minst 15 hp kurser ur MatNat-blocket och minst 12 hp kurser ur IT-blocket ingå. 

MatNat-block årskurs 1-3 (28,5 hp varav minst 15 hp måste ingå i examen)

  • SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp (läses i åk 2)
  • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp (läses i åk 2)
  • DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

IT block årskurs 1-3 (44 hp varav minst 12 hp måste ingå i examen)

  • ID1019 Programmering II 7,5 hp (läses i åk 2)
  • ME1003 Industriell ekonomi gk 6 hp (läses i åk 2)
  • IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6 hp (läses i åk 2)
  • DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • IV1351 Datalagring 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
  • ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

Information om valfria kurser

I programmet finns utrymme för upp till 27 hp av valfria kurser. Hur mycket valfria kurser som kan läsas under årskurs 3 beror på valet av villkorligt valfria kurser. Ofta finns dock utrymme för en eller två valfria kurser, främst under höstterminen. Detta utrymme bör i första hand utnyttjas för att läsa förkunskapskurser för vald inriktning (masterprogram). De kurser som krävs för de olika masterprogrammen listas på programwebben.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
IV1351 Datalagring 7,5 hp
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs En av SF1546, SF1547 får ingå i examen 6,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp
DD2372 Automater och språk 6,0 hp
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 hp
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp
II1307 Aktiv karriärstart 1,5 hp
IK1552 Internetteknik 7,5 hp
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp
LS1415 Engelska för akademiska studier (nätbaserad) 3,0 hp
LS1600 Interkulturell kompetens 4,5 hp
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs En av SF1546, SF1547 får ingå i examen. 6,0 hp
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp
SH1011 Modern fysik 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer Krav för TINEM 6,0 hp