Senast ändrad: 2022-01-12
Godkänd: 2022-01-12

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Urval sker utifrån gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet. Två tredjedelar av platserna tillsätts på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av högskoleprovet.