Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp Grundnivå
II1306 Introduktion till IT 1,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
SF1610 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1689 Baskurs i matematik 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1021 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 hp Grundnivå
II1307 Aktiv karriärstart 1,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp Grundnivå
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp Avancerad nivå
ID1019 Programmering II 7,5 hp Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6,0 hp Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Förkunskapskrav för TINEM 6,0 hp Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1686 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå

Information om villkorligt valfria kurser

För årskurs 1-3 finns två grupper av villkorligt valfria kurser: ”MatNat-block” och ”IT-block”. För examen skall minst 15 hp kurser ur MatNat-blocket och minst 12 hp kurser ur IT-blocket ingå. Under årskurs 2 erbjuds samtliga av programmets villkorligt valfria kurser:

MatNat-block årskurs 1-3 (28,5 hp varav minst 15 hp måste ingå i examen)

 • SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp (läses i åk 2)
 • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp (läses i åk 2)
 • DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
 • SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

IT block årskurs 1-3 (44 hp varav minst 12 hp måste ingå i examen)

 • ID1019 Programmering II 7,5 hp (läses i åk 2)
 • ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6 hp (läses i åk 2)
 • IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6 hp (läses i åk 2)
 • DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
 • IV1351 Datalagring 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
 • ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

Information om valfria kurser

I programmet finns utrymme för upp till 27 hp av valfria kurser. Hur mycket valfria kurser som kan läsas under årskurs 2 beror på valet av villkorligt valfria kurser. Ofta finns dock utrymme för en eller två valfria kurser, främst under höstterminen. Detta utrymme bör i första hand utnyttjas för att läsa förkunskapskurser för vald inriktning (masterprogram). De kurser som krävs för de olika masterprogrammen listas på programwebben.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL1523 Digitalisering och innovation för hållbar utveckling 7,5 hp Grundnivå
IA150X Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ID1206 Operativsystem 7,5 hp Grundnivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp Grundnivå
SF1912 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp Grundnivå
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 hp Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs En av SF1546, SF1547 får ingå i examen 6,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
DH1622 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 7,5 hp Grundnivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 hp Grundnivå
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp Grundnivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp Grundnivå
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp Grundnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp Grundnivå
II1307 Aktiv karriärstart 1,5 hp Grundnivå
IK1552 Internetteknik 7,5 hp Grundnivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp Avancerad nivå
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp Grundnivå
LS1415 Engelska för akademiska studier (nätbaserad) 3,0 hp Grundnivå
LS1600 Interkulturell kompetens 4,5 hp Grundnivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control Förkunskapskrav för TINEM 6,0 hp Avancerad nivå
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer Förkunskapskrav för TINEM 6,0 hp Avancerad nivå
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs En av SF1546, SF1547 får ingå i examen. 6,0 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
SH1011 Modern fysik 7,5 hp Grundnivå

Information om villkorligt valfria kurser

För årskurs 1-3 finns två grupper av villkorligt valfria kurser: ”MatNat-block” och ”IT-block”. För examen skall minst 15 hp kurser ur MatNat-blocket och minst 12 hp kurser ur IT-blocket ingå. 

MatNat-block årskurs 1-3 (28,5 hp varav minst 15 hp måste ingå i examen)

 • SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp (läses i åk 2)
 • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp (läses i åk 2)
 • DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
 • SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

IT block årskurs 1-3 (44 hp varav minst 12 hp måste ingå i examen)

 • ID1019 Programmering II 7,5 hp (läses i åk 2)
 • ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6 hp (läses i åk 2)
 • IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6 hp (läses i åk 2)
 • DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
 • IV1351 Datalagring 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)
 • ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp (läses i åk 2 eller åk 3)

Information om valfria kurser

I programmet finns utrymme för upp till 27 hp av valfria kurser. Hur mycket valfria kurser som kan läsas under årskurs 3 beror på valet av villkorligt valfria kurser. Ofta finns dock utrymme för en eller två valfria kurser, främst under höstterminen. Detta utrymme bör i första hand utnyttjas för att läsa förkunskapskurser för vald inriktning (masterprogram). De kurser som krävs för de olika masterprogrammen listas på programwebben.

Årskurs 4

Kompletterande information

Årskurs 4-5 läses på ett masterprogram och då följs utbildningsplanen för programmet i fråga.

För närvarande mappas följande masterprogram för CINTE. 

 • Datalogi (TCSCM)
 • ICT Innovation (TIVNM)
 • Information- och nätverksteknologi (TINNM)
 • Inbyggda system (TEBSM)
 • Industriell ekonomi (TINEM)
 • Interaktiv medieteknik (TIMTM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Maskininlärning (TMAIM)
 • Medicinsk teknik (TMLEM)
 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • Systemteknik och robotik (TSCRM)

Årskurs 5

Kompletterande information

Årskurs 4-5 läses på ett masterprogram och då följs utbildningsplanen för programmet i fråga.

För närvarande mappas följande masterprogram för CINTE. 

 • Datalogi (TCSCM)
 • ICT Innovation (TIVNM)
 • Information- och nätverksteknologi (TINNM)
 • Inbyggda system (TEBSM)
 • Industriell ekonomi (TINEM)
 • Interaktiv medieteknik (TIMTM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Maskininlärning (TMAIM)
 • Medicinsk teknik (TMLEM)
 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • Systemteknik och robotik (TSCRM)