Senast ändrad: 2021-10-20
Godkänd: 2021-10-20

Utbildningen omfattar fem år och 300 högskolepoäng. De tre första åren är på grundnivå och de avslutande två på avancerad nivå. Undervisningen på grundnivå de tre första åren sker i huvudsak på svenska, medan undervisningen på avancerad nivå de två sista åren i huvudsak sker på engelska.

De avslutande två åren läser man en inriktning vilket innebär att man fördjupar sig inom ett område inom programmet. Inriktningen sammanfaller normalt med ett masterprogram. Utbudet av valbara masterprogram kan förändras. För närvarande leder följande masterprogram till uppfyllande av krav för civilingenjörsexamen i informationsteknik. 

 • Datalogi (TCSCM)
 • ICT Innovation (TIVNM)
 • Information och nätverksteknologi (TINNM)
 • lnbyggda system (TEBSM)
 • lndustriell ekonomi (TINEM)*
 • Interaktiv medieteknik (TIMTM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Maskininlärning (TMAIM)
 • Medicinsk teknik (TMLEM)
 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • Systemteknik och robotik (TSCRM)
 • Cybersäkerhet (TCYSM)

Erasmus Mundus-program där KTH medverkar kan, efter godkännande från programansvarig, också utgöra inriktning. För Erasmus Mundus-programmen finns inga garantiplatser utan dessa måste sökas till i konkurrens med andra sökande. 

Studenter kan vara behöriga att läsa andra masterprogram inom KTH. Om en student vill läsa ett annat masterprogram än de listade ovan eller själv utforma sin inriktning ska det ske i samråd med programansvarig.

*) Särskilda villkor för TINEM

Studenter som läser masterprogrammet i industriell ekonomi (TINEM) ska läsa minst 30 hp teknikkurser, i första hand ur de obligatoriska kurserna på ett av följande masterprogram:

 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Inbyggda system (TEBSM)

Även teknikkurser ur andra masterprogram kan väljas efter samråd med programansvarig. 

Valet av teknikkurser ska godkännas innan de påbörjas av både programansvarig för TINEM och för CINTE. Detta görs i en så kallad individuell studieplanering.