Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Detta gäller läsår 18/19. Vissa ändringar kan förekomma.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML1500 Introduktion till industriell teknik 7,5 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5
ML1501 Industriella system I 7,5 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60356 7,5 7,5
SG1117 Teknisk mekanik 60432 7,5 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60961 7,5 7,5
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 60178 7,5 7,5