Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta gäller läsår 2019/2020. Vissa ändringar kan förekomma.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML1503 Industriella system II 50757 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 50764 6,0 hp 6,0
DD1310 Programmeringsteknik 50219 6,0 hp 3,0 3,0
ML1018 Grundläggande industriell statistik 50944 6,0 hp 6,0
ML1504 Produktionslogistik 50873 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60329 6,0 hp 6,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60340 9,0 hp 4,5 4,5
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60316 6,0 hp 4,0 2,0
ML1505 Industriella system III 60458 9,0 hp 9,0