Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammen:

  • Hållbar produktionsutveckling – TITHM
  • Hållbar energiteknik – TSUEM
  • Industriell ekonomi – TINEM
  • Industriell produktion – TPRMM
  • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - TTMAM

            o    Spår Optimeringslära och systemteknik – OPSA

Teknik profil för studenter som läser Industriell teknik (TINEM) och Tillämpad matematik och beräkningsteknik, spår optimeringslära och systemteknik (TTMAM)

Dessa två kurser ska läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

  • ML2301 Produktionsledning och produktionsutveckling 9 hp
  • ML2302 Modellering, simulering och optimering av hållbar produktion 9 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras.
 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML1508 Driftsäkerhet och operatörsunderhåll 50327 6,0 hp 6,0
DD1320 Tillämpad datalogi 50062 6,0 hp 5,0 1,0
SF1811 Optimeringslära 50328 6,0 hp 6,0
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60168 3,0 hp 1,5 1,5
ML150X Examensarbete inom industriell teknik och hållbarhet, grundnivå 60169 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1017 Elektroteknik
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM
50127 6,0 hp 6,0
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik
Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM
50167 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Behörigetsgivande för masterprogram Hållbar energiteknik TSEUM
50172 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Behörigetsgivande för masterprogram Hållbar energiteknik TSEUM
50173 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell ekonomi TINEM
60068 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM
60067 6,0 hp 6,0
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer
Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM
60113 3,0 hp 1,5 1,5
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell ekonomi TINEM
61512 6,0 hp 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM
61387 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs
Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM
60117 3,0 hp 3,0