Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Maskinteknik inriktning Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammen:

 • Hållbar produktionsutveckling – TITHM
 • Hållbar energiteknik – TSUEM
 • Industriell ekonomi – TINEM
 • Industriell produktion – TPRMM
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - TTMAM

            o    Spår Optimeringslära och systemteknik – OPSA

Behörighetsgivande kurser för Hållbar energiteknik-TSUEM:

 • SG1220 Teknisk strömningsmekanik, 6 hp
 • MJ1401 Värmeöverföring, 6 hp

Behörighetsgivande kurser för Industriell ekonomi-TINEM:

 • ME2063 Team Ledarskap och Human Resources Management, 6 hp
 • ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt, 6 hp

Behörighetsgivande kurser för Industriell produktion-TPRMM:

 • MF1017 Elektroteknik, 6 hp
 • MG1002 Automatiseringsteknik, 6 hp                                                                                                                                                            
 • MG1016 Tillverkningsteknik, 6 hp

Behörighetsgivande kurser för Tillämpad matematik och beräkningsmatematik-TTMAM- spår

Optimeringslära och systemteknik-OPSA:

 • SF1915 Sannolikhetsteori och statistik, 6 hp
 • SF1904 Markovprocesser, 3 hp
 • SF1632 Kompletteringskurs differentialekvationer, 3 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras.
Se Kurs- och programkatalogen:  www.kth.se/student/kurser/program

Detta gäller läsår 2019/202. Ändringar kan förekomma.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp
ML1508 Driftsäkerhet och operatörsunderhåll 6,0 hp
ML150X Examensarbete inom industriell teknik och hållbarhet, grundnivå 15,0 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell ekonomi TINEM
6,0 hp
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell ekonomi TINEM
6,0 hp
MF1017 Elektroteknik
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM
6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM
6,0 hp
MG1016 Tillverkningsteknik
Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM
6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring
Behörigetsgivande för masterprogram Hållbar energiteknik TSEUM
6,0 hp
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer
Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM
3,0 hp
SF1904 Markovprocesser, grundkurs
Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM
3,0 hp
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik
Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM
6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Behörigetsgivande för masterprogram Hållbar energiteknik TSEUM
6,0 hp