Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammen:

  • Hållbar produktionsutveckling – TITHM
  • Hållbar energiteknik – TSUEM
  • Industriell ekonomi – TINEM
  • Industriell produktion – TPRMM
  • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - TTMAM

            o    Spår Optimeringslära och systemteknik – OPSA

Teknik profil för studenter som läser Industriell teknik (TINEM) och Tillämpad matematik och beräkningsteknik, spår optimeringslära och systemteknik (TTMAM)

Dessa två kurser ska läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

  • ML2301 Produktionsledning och produktionsutveckling 9 hp
  • ML2302 Modellering, simulering och optimering av hållbar produktion 9 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras.
 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1508 Driftsäkerhet och operatörsunderhåll 6,0 hp 6,0
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 5,0 1,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
ML1507 Kommunicerande ingenjör 60168 3,0 hp 1,5 1,5
ML150X Examensarbete inom industriell teknik och hållbarhet, grundnivå 60169 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF1017 Elektroteknik Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM 6,0 hp 6,0
SF1915 Sannolikhetsteori och statistik Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Behörigetsgivande för masterprogram Hållbar energiteknik TSEUM 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring Behörigetsgivande för masterprogram Hållbar energiteknik TSEUM 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Behörigetsgivande för masterprogram Industriell ekonomi TINEM 61136 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM 60067 6,0 hp 6,0
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM 60113 3,0 hp 1,5 1,5
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer Behörigetsgivande för masterprogram Industriell ekonomi TINEM 61512 6,0 hp 6,0
MG1016 Tillverkningsteknik Behörigetsgivande för masterprogram Industriell produktion TPRMM 61387 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs Behörigetsgivande för masterprogram Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM 60117 3,0 hp 3,0