Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammen:

  • Hållbar produktionsutveckling – TITHM
  • Hållbar energiteknik – TSUEM
  • Industriell ekonomi – TINEM
  • Industriell produktion – TPRMM
  • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - TTMAM

            o    Spår Optimeringslära och systemteknik – OPSA

Teknik profil för studenter som läser Industriell teknik (TINEM) och Tillämpad matematik och beräkningsteknik, spår optimeringslära och systemteknik (TTMAM)

Dessa två kurser ska läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

  • ML2301 Produktionsledning och produktionsutveckling 9 hp
  • ML2302 Modellering, simulering och optimering av hållbar produktion 9 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras.