Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammen:

 • Hållbar produktionsutveckling – TITHM
 • Hållbar energiteknik – TSUEM
 • Industriell ekonomi – TINEM
 • Industriell produktion – TPRMM
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - TTMAM

            o    Spår Optimeringslära och systemteknik – OPSA

Teknik profil för studenter som läser Industriell teknik (TINEM) och Tillämpad matematik och beräkningsteknik, spår optimeringslära och systemteknik (TTMAM)

Dessa två kurser ska läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

 • ML2301 Produktionsledning och produktionsutveckling 9 hp
 • ML2302 Modellering, simulering och optimering av hållbar produktion 9 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras.
 

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammen:

 • Hållbar produktionsutveckling – TITHM
 • Hållbar energiteknik – TSUEM
 • Industriell ekonomi – TINEM
 • Industriell produktion – TPRMM
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - TTMAM

            o    Spår Optimeringslära och systemteknik – OPSA

Teknik profil för studenter som läser Industriell teknik (TINEM) och Tillämpad matematik och beräkningsteknik, spår optimeringslära och systemteknik (TTMAM)

Dessa två kurser ska läsas under årskurs 4-5 (årskurs 1-2 på masterprogrammet):

 • ML2301 Produktionsledning och produktionsutveckling 9 hp
 • ML2302 Modellering, simulering och optimering av hållbar produktion 9 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras.