Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Kompletterande information

Detta gäller läsår 18/19. Vissa ändringar kan förekomma.

Kompletterande information

Detta gäller läsår 2019/2020. Vissa ändringar kan förekomma.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Maskinteknik inriktning Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammen:
•    Hållbar produktionsutveckling – TITHM
•    Hållbar energiteknik – TSUEM
•    Industriell ekonomi – TINEM
•    Industriell produktion – TPRMM
•    Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - TTMAM
     o    Spår Optimeringslära och systemteknik – OPSA
Behörighetsgivande kurser för Hållbar energiteknik-TSUEM:
•    SG1220 Teknisk strömningsmekanik, 6 hp
•    MJ1401 Värmeöverföring, 6 hp
Behörighetsgivande kurser för Industriell ekonomi-TINEM:
•    ME2063 Team Ledarskap och Human Resources Management, 6 hp
•    ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt, 6 hp
Behörighetsgivande kurser för Industriell produktion-TPRMM:
•    MF1017 Elektroteknik, 6 hp
•    MG1002 Automatiseringsteknik, 6 hp                                                                                                                                                                 •    MG1016 Tillverkningsteknik, 6 hp
Behörighetsgivande kurser för Tillämpad matematik och beräkningsmatematik-TTMAM- spår Optimeringslära och systemteknik-OPSA:
•    SF1915 Sannolikhetsteori och statistik, 6 hp
•    SF1904 Markovprocesser, 3 hp
•    SF1632 Kompletteringskurs differentialekvationer, 3 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras.
Se Kurs- och programkatalogen:  www.kth.se/student/kurser/program

Detta gäller läsår 2019/202. Ändringar kan förekomma.