Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Detta gäller läsår 18/19. Vissa ändringar kan förekomma.

Årskurs 2

Kompletterande information

Detta gäller läsår 2019/2020. Vissa ändringar kan förekomma.

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Maskinteknik inriktning Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammen:

 • Hållbar produktionsutveckling – TITHM
 • Hållbar energiteknik – TSUEM
 • Industriell ekonomi – TINEM
 • Industriell produktion – TPRMM
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - TTMAM

            o    Spår Optimeringslära och systemteknik – OPSA

Behörighetsgivande kurser för Hållbar energiteknik-TSUEM:

 • SG1220 Teknisk strömningsmekanik, 6 hp
 • MJ1401 Värmeöverföring, 6 hp

Behörighetsgivande kurser för Industriell ekonomi-TINEM:

 • ME2063 Team Ledarskap och Human Resources Management, 6 hp
 • ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt, 6 hp

Behörighetsgivande kurser för Industriell produktion-TPRMM:

 • MF1017 Elektroteknik, 6 hp
 • MG1002 Automatiseringsteknik, 6 hp                                                                                                                                                            
 • MG1016 Tillverkningsteknik, 6 hp

Behörighetsgivande kurser för Tillämpad matematik och beräkningsmatematik-TTMAM- spår

Optimeringslära och systemteknik-OPSA:

 • SF1915 Sannolikhetsteori och statistik, 6 hp
 • SF1904 Markovprocesser, 3 hp
 • SF1632 Kompletteringskurs differentialekvationer, 3 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras.
Se Kurs- och programkatalogen:  www.kth.se/student/kurser/program

Detta gäller läsår 2019/202. Ändringar kan förekomma.