Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-12-12
Godkänd: 2019-12-12

Civilingenjörsutbildningen i Industriell teknik och hållbarhet omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens första tre första år (180 högskolepoäng) är i huvudsak på grundnivå.

Under de två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser den studerande ett masterprogram. Masterprogrammens kurser bedrivs i huvudsak på avancerad nivå.

Följande masterprogram ges som leder till en civilingenjörsexamen i Industriell teknik och hållbarhet:

  • Hållbar produktionsutveckling
  • Hållbar energiteknik
  • Industriell ekonomi
  • Industriell produktion
  • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
    o Spår Optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

För studerande som läser masterprogram Industriell ekonomi krävs en kompletterande teknikprofil för att civilingenjörsexamenska erhållas.

Undervisningsspråk
Undervisningen på grundnivå de första tre åren sker i huvudsak på svenska medan undervisningen på avancerad nivå de två sista åren sker i huvudsak på engelska.