Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta gäller läsår 2019/2020. Vissa ändringar kan förekomma.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML1500 Introduktion till industriell teknik 50799 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 50481 7,5 hp 7,5
ML1501 Industriella system I 50236 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 50482 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60327 7,5 hp 7,5
SG1117 Teknisk mekanik 60858 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60121 7,5 hp 7,5
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 60456 7,5 hp 7,5