Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1500 Introduktion till industriell teknik 50094 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 50097 7,5 hp 7,5
ML1501 Industriella system I 50095 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 50096 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60068 7,5 hp 7,5
SG1117 Teknisk mekanik 60069 7,5 hp 7,5
ML1502 Hållbarhet i industrin 60067 7,5 hp 7,5
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 60681 7,5 hp 7,5