Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 60681 7,5 hp 7,5
ML1500 Introduktion till industriell teknik 7,5 hp
ML1501 Industriella system I 7,5 hp
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
SG1117 Teknisk mekanik 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup