Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt

I åk 5 finns utrymme för ytterligare 8 hp villkorligt valfria kurser (men du bör välja minst 9 hp för heltidsstudier). Totalt har inriktningen 19 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller fysik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under åk 4, lå 15/16. Om du vill välja andra fysik - eller matematikkurser måste du kontakta programansvarig/ programstudierektor

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt

I åk 5 finns ytterligare utrymme för ca 3 hp Villkorligt valfria kurser. Totalt har inriktningen 15 hp Villkorligt valfria kurser. Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller kemi.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under åk 4 lå 15/16. Om du vill välja andra kemi - eller matematikkurser måste du kontakta programansvarig/ programstudierektor

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1050 Bioteknik 6,0 hp 6,0
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt

I åk 5 finns utrymme för ytterligare 9 hp. Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser. Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller Energi- och miljöteknik

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under åk 4, lå15/16. Om du vill välja andra Teknik - eller matematikkurser måste du kontakta programansvarig/ programstudierektor

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt

I åk 5 finns utrymme för ytterligare 9 hp. Totalt har inriktningen 27 hp villkorligt valbara kurser. Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller Informations- och kommunikationsteknik, varav minst 6 hp i matematik

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under åk 4, lå15/16. Om du vill välja andra IKT - eller matematikkurser måste du kontakta programansvarig/ programstudierektor

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0