Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 hp 7,5
SF1661 Perspektiv på matematik Kursen ges v35 t o m v40 och examineras i v41 6,0 hp 6,0
UCK210 Lärande som professionellt uppdrag Kursen ges vid Stockholms universitet 8,5 hp 1,0 7,5
UMK211 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet Kursen ges vid Stockholms universitet och inkluderar 4,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 7,5 hp 7,5
DD1314 Programmering för interaktiva medier 8,0 hp 0,5 4,0 3,5
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 15,0 hp 7,5 7,5
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp 3,5 4,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp 0,8