Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs ges vid Stockholms universitet 6,0 hp 4,0 2,0

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI1122 Termodynamik Del av kurs SI1121, lab görs under tentamensperiod 5,0 hp 5,0
SF1602 Differential- och integralkalkyl II, del 1 Samläsning med CTFYS1 9,0 hp 4,5 4,5
SF1604 Linjär algebra Samläsning med CTFYS1 7,5 hp 3,7 3,8
SG1130 Mekanik I 9,0 hp 4,5 4,5
SF1603 Differential- och integralkalkyl II, del 2 Samläsning med CTFYS1 9,0 hp 4,5 4,5
SK1103 Klassisk fysik för CL Del av kurs SK1102, delar av kursen samläses m CTFYS1 9,0 hp 4,5 4,5
UCK310 Läraren, ledaren och skolan MAFY gör VFU-uppgiften i början av vårterminen 6,0 hp 1,5 4,5

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1625 Envariabelanalys Samläsning med CTKEM1 7,5 hp 7,5
KE1150 Teknisk kemi Viss samläsning m CTKEM1 KE1140 10,0 hp 4,0 6,0
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation Första delmomentet i kursen samläses med CTKEM1 8,5 hp 1,0
UCK310 Läraren, ledaren och skolan MAKE gör VFU-uppgiften under höstterminen 6,0 hp 1,5 4,5
SF1624 Algebra och geometri Samläsning med CTKEM1 7,5 hp 3,0 4,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp 6,0
KD1250 Naturliga system - jämvikter och kemiska analystekniker 8,5 hp 3,5 5,0
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning med CTKEM1 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1624 Algebra och geometri Samläsning CENMI1 7,5 hp 7,5
UCK310 Läraren, ledaren och skolan TEMI gör VFU-uppgiften under höstterminen 6,0 hp 1,5 4,5
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter Samläsning CENMI1 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys Samläsning CENMI1 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning CENMI1 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs Samläsning CENMI1 6,0 hp 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs Samläs COPEN1 6,0 hp 4,0 2,0
AE1503 Miljösystemanalys för lärare Samläsning CENMI2 6,0 hp 6,0

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Webbaserad kurs, läses när som helst- men vissa perioder har mer lärarstöd 1,5 hp 1,5
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 hp 6,0 1,5
IS1500 Datorteknik och komponenter Samläsning med CDATE2 9,0 hp 3,0 6,0
SF1625 Envariabelanalys Samläsning med CDATE1 7,5 hp 2,0 5,5
SF1604 Linjär algebra Samläsning CDATE1 7,5 hp 7,5
DH1603 Kommunikation och media 7,5 hp 3,5 4,0
UCK310 Läraren, ledaren och skolan TIKT gör VFU-uppgiften i början av vårterminen 6,0 hp 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning CMEDT2, COPEN1 7,5 hp 7,5