Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1314 Programmering för interaktiva medier 8,0 hp Grundnivå
ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 15,0 hp Grundnivå
SF1661 Perspektiv på matematik Kursen ges v35 t o m v40 och examineras i v41 6,0 hp Grundnivå
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
UCK210 Lärande som professionellt uppdrag Kursen ges vid Stockholms universitet 8,5 hp Grundnivå
UMK211 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet Kursen ges vid Stockholms universitet och inkluderar 4,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs ges vid Stockholms universitet 6,0 hp Grundnivå

Matematik och fysik (MAFY)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (54,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1602 Differential- och integralkalkyl II, del 1 Samläsning med CTFYS1 9,0 hp Grundnivå
SF1603 Differential- och integralkalkyl II, del 2 Samläsning med CTFYS1 9,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra Samläsning med CTFYS1 7,5 hp Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SI1122 Termodynamik Del av kurs SI1121, lab görs under tentamensperiod 5,0 hp Grundnivå
SK1103 Klassisk fysik för CL Del av kurs SK1102, delar av kursen samläses m CTFYS1 9,0 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan MAFY gör VFU-uppgiften i början av vårterminen 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (67,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs Kursen fortsätter i åk 4 med 4 hp 6,0 hp Grundnivå
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs för åk 3, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs för åk 3 4,0 hp Avancerad nivå
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp Grundnivå
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp Grundnivå
SH1013 Modern fysik Kursen fortsätter i åk 4 med 2,5 hp 10,5 hp Grundnivå
SI1140 Fysikens matematiska metoder 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med CTFYS åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs forts från åk 3, 4 hp 6,0 hp Grundnivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SH1013 Modern fysik forts från åk 3, 2,5 hp 10,5 hp Grundnivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp Avancerad nivå
IH2651 Halvledarteori och komponentfysik, allmän kurs 7,5 hp Avancerad nivå
IM2651 Elektroniska materials fysik 7,5 hp Avancerad nivå
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
IO2691 Optik, allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå
IO2692 Optik, tilläggskurs 3,0 hp Avancerad nivå
SF1628 Komplex analys Matematik CLGYM alla inriktningar 6,0 hp Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå
SF2713 Analysens grunder Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister Matematik CLGYM valbar för MAFY och TIKT 6,0 hp Avancerad nivå
SF2729 Grupper och ringar Matematik CLGYM,schemakrock VFU åk 4 & X-jobb åk 5 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2122 Kontinuummekanik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2123 Mekanikens matematiska metoder, allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå
SH2500 Atom- och molekylfysik 6,0 hp Avancerad nivå
SI1151 Kvantfysik 6,0 hp Grundnivå
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2540 Komplexa system 7,5 hp Avancerad nivå
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp Avancerad nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning MAFY finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 11 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 8 hp Totalt har inriktningen 19 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller fysik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 för läsår 15/16

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 8 hp villkorligt valfria kurser. Totalt har inriktningen 19 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller fysik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 för läsår 15/16

Matematik och kemi (MAKE)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (61,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation Första delmomentet i kursen samläses med CTKEM1 8,5 hp Grundnivå
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp Grundnivå
KD1250 Naturliga system - jämvikter och kemiska analystekniker 8,5 hp Grundnivå
KE1150 Teknisk kemi Viss samläsning m CTKEM1 KE1140 10,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri Samläsning med CTKEM1 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys Samläsning med CTKEM1 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning med CTKEM1 7,5 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan MAKE gör VFU-uppgiften under höstterminen 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (61,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation 8,5 hp Grundnivå
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp Grundnivå
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp Grundnivå
KE1160 Termodynamik 7,5 hp Grundnivå
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs åk 3, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs åk 3 4,0 hp Avancerad nivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs Kursen samläses med CMAST under HT och med COPEN under våren 6,0 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med CTKEM åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp Avancerad nivå
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
KD2330 Analytiska separationer 7,5 hp Avancerad nivå
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp Avancerad nivå
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 7,5 hp Avancerad nivå
KD2420 Miljökemi: atmosfär, vatten och mark 7,5 hp Avancerad nivå
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 hp Avancerad nivå
KE2170 Bränslecellen 6,0 hp Avancerad nivå
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 hp Avancerad nivå
KF2490 Biokompositer 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp Avancerad nivå
SF1628 Komplex analys Matematik CLGYM 6,0 hp Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå
SF2713 Analysens grunder Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå
SF2729 Grupper och ringar Matematik CLGYM, schemakrock VFU åk 4 och examensarb åk5 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning MAKE finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 12 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 3 hp Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller kemi.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 15/16

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
BB1050 Bioteknik 6,0 hp Grundnivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 3 hp villkorligt valbara kurser. Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller kemi.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 15/16

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1503 Miljösystemanalys för lärare Samläsning CENMI2 6,0 hp Grundnivå
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter Samläsning CENMI1 7,5 hp Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs Samläs COPEN1 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri Samläsning CENMI1 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys Samläsning CENMI1 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning CENMI1 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs Samläsning CENMI1 6,0 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan TEMI gör VFU-uppgiften under höstterminen 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp Grundnivå
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs åk 3, kursen inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs åk 3 4,0 hp Avancerad nivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp Grundnivå
MJ1145 Energisystem 7,5 hp Grundnivå
MJ1521 Riskhantering 3,0 hp Grundnivå
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med CENMI åk 2

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 hp Avancerad nivå
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp Avancerad nivå
UMK701 Lärande och bedömning 5,0 hp Avancerad nivå
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare Kursen inkluderar 12 hp VFU 19,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ1501 Tillstånd och trender Kvällskurs 7,5 hp Grundnivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs Innehåller projekt. Förkunskaper 120 hp och Engelska B 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2695 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 6,0 hp Avancerad nivå
SF1628 Komplex analys Matematik CLGYM alla inriktningar 6,0 hp Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå
SF2713 Analysens grunder Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå
SF2729 Grupper och ringar Fn inget schemastöd krock med VFU/examensarbete 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Matematik CLGYM alla inriktningar 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning TEMI finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 6 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 15/16

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp villkorligt valbara kurser. Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 15/16

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 hp Grundnivå
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Webbaserad kurs, läses när som helst- men vissa perioder har mer lärarstöd 1,5 hp Avancerad nivå
DH1603 Kommunikation och media 7,5 hp Grundnivå
IS1500 Datorteknik och komponenter Samläsning med CDATE2 9,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra Samläsning CDATE1 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys Samläsning med CDATE1 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning CMEDT2, COPEN1 7,5 hp Grundnivå
UCK310 Läraren, ledaren och skolan TIKT gör VFU-uppgiften i början av vårterminen 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp Grundnivå
DD1392 Mjukvarukonstruktion 9,0 hp Grundnivå
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 hp Avancerad nivå
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs för åk 3, kursen inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp Grundnivå
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs för åk 3 4,0 hp Avancerad nivå
SF1541 Numeriska metoder, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Merparten av inriktningskurserna samläses med CDATE åk 2

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1350 Logik för dataloger Matematik TIKT samt paket Programspråk 6,0 hp Grundnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Matematik TIKT samt paket Datasäkerhet och Teoretisk datalogi 9,0 hp Grundnivå
DD1361 Programmeringsparadigm paket Programspråk 7,5 hp Grundnivå
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi paket Programspråk 3,0 hp Grundnivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet Matematik CLGYM/TIKT 7,5 hp Avancerad nivå
DD2372 Automater och språk Matematik TIKT samt paket Programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2385 Programutvecklingsteknik paket Programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ paket Programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet paket Datasäkerhet och Teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2418 Språkteknologi paket Språkteknologi och MDI 6,0 hp Avancerad nivå
DD2428 Datorgeometri och visualisering Matematik CLGYM/TIKT (vilande ej lå15/16) 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer Matematik TIKT och paket Teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi paket Teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2446 Komplexitetsteori paket Teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin Matematik TIKT och paket Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder Matematik TIKT samt paket Datasäkerhet och Teoretisk datalogi 7,5 hp Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik paket MDI 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion paket mDI och Datorgrafik och visualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion paket MDI 6,0 hp Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier paket Internetprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt paket MDI 7,5 hp Avancerad nivå
IK2218 Internets protokoll och principer paket Datasäkerhet och Internetprogrammering 6,0 hp Avancerad nivå
SF1628 Komplex analys Matematik CLGYM 6,0 hp Grundnivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder Matematik CLGYM/TIKT 7,5 hp Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå
SF2713 Analysens grunder Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå
SF2718 Matematik för kemister Matematik CLGYM/TIKT och CLGYM/MAFY 6,0 hp Avancerad nivå
SF2729 Grupper och ringar Lå 15/16 inget schemastöd krock VFU åk 4/ex-jobb åk 5 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Matematik CLGYM 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Merparten av kurserna i åk 4 läses gemensamt

I åk 4 för CLGYM med inriktning TIKT finns utrymme för villkorligt valfria kurser motsvarande ca 18 hp och i åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp Totalt har inriktningen 27 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller Informations- och kommunikationsteknik, varav minst 6 hp i matematik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 15/16

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp Avancerad nivå
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp Avancerad nivå
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp Avancerad nivå
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

PRELIMINÄR PLAN, kAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp. Totalt har inriktningen 27 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller informations- och kommunikationsteknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15.