Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

Merparten av inriktningskurserna samläses med CTFYS2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp 4,5 4,5
SI1140 Fysikens matematiska metoder 9,0 hp 4,0 5,0
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp 4,5 1,5
SH1013 Modern fysik 10,5 hp 2,0 6,0
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Läses gemensamt. Kursen inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Läses gemensamt 4,0 hp 1,0 3,0
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs 6,0 hp 2,0

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk kemi åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation forts från åk 2, 7,5 hp 8,5 hp 1,0 6,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
KE1160 Termodynamik 7,5 hp 7,5
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 2,0 1,0
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp 6,0
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande gemensam kurs, inkluderar 12 hp VFU 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller gemensam kurs 4,0 hp 1,0 3,0
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp 6,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp 3,0 6,0
MJ1521 Riskhantering 3,0 hp 3,0
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp 7,5
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp 1,0 3,0
MJ1145 Energisystem 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

Merparten av inriktningskurserna samläses med Datateknik åk 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1541 Numeriska metoder, grundkurs 7,5 hp 4,5 3,0
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp 4,5 4,5
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DD1392 Mjukvarukonstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
LT1003 Vetenskap, teknik och lärande Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp 1,0 3,0
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 hp