Årskurs 5

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 8 hp villkorligt valfria kurser. Totalt har inriktningen 19 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller fysik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 för läsår 17/18.

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt.

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt.

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 3 hp villkorligt valbara kurser. Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller kemi.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 17/18.

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt.

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp villkorligt valbara kurser. Totalt har inriktningen 15 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 17/18.

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna i åk 5 läses gemensamt.

I åk 5 finns utrymme för ytterligare ca 9 hp villkorligt valbara kurser. Totalt har inriktningen 27 hp villkorligt valfria kurser.Villkoret är att kurserna ska vara inom matematik eller Informations- och kommunikationsteknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 17/18.