Senast ändrad: 2016-11-15
Godkänd: 2016-11-15

För tillträde till programmet Civilingenjör och lärare krävs särskild behörighet. För sökande från det svenska programgymnasiet gäller Områdesbehörighet 9 enligt Högskoleverkets föreskrifter. Det innebär att förutom grundläggande behörighet krävs det minst betyget Godkänd i följande kurser:

Matematik kurs E
Fysik kurs B
Kemi kurs A

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/antagningsordning-for-utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva-vid-kgl-tekniska-hogskolan-kth-1.27186