Årskurs 5

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2719 Matematikens historia 51472 6,0 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50350 5,0 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50031 4,0 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50349 6,0 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60246 30,0 15,0 15,0

Matematik och kemi (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB1050 Bioteknik 50664 6,0 6,0
SF2719 Matematikens historia 51472 6,0 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50350 5,0 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50031 4,0 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50349 6,0 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60246 30,0 15,0 15,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik

Merparten av kurserna läses gemensamt

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2719 Matematikens historia 51472 6,0 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50350 5,0 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50031 4,0 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50349 6,0 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60246 30,0 15,0 15,0

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2719 Matematikens historia 51472 6,0 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50350 5,0 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50031 4,0 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50349 6,0 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60246 30,0 15,0 15,0