Årskurs 2

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk3

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp 5,0 2,5
SI1122 Termodynamik 5,0 hp 4,0 1,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 hp 4,0 2,0
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 9,0 hp 4,0 5,0
UCK310 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 hp 1,5 4,5
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp 4,0

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 hp 4,0 2,0
UCK310 Läraren, ledaren och skolan
Läses gemensamt
6,0 hp 1,5 4,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys
Samläsning med CINEK åk 1
7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 4,0 2,0
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 hp 6,0
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1