Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 14/15

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp 2,5 2,5
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp 6,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp 6,0

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0