Årskurs 4

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 14/15

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 14/15

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15