Årskurs 5

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2719 Matematikens historia 50871 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50416 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50318 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50231 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60436 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 50005 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 50017 6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 50117 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 50608 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 50358 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 50803 7,5 hp 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 50806 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 50022 6,0 hp 6,0
SK2760 Nanomaterialkemi 50368 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 50389 7,5 hp 3,5 4,0
EJ2301 Effektelektronik 50023 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 50661 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 50001 6,0 hp 3,0 3,0
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 50104 9,0 hp 4,0 5,0
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 50682 6,0 hp 3,0 3,0
SK2320 Optisk problemlösning 51088 6,0 hp 3,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 50807 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 50689 12,0 hp 6,0 6,0
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 51222 6,0 hp 6,0
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 50970 7,5 hp 7,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 50533 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 50378 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 50539 7,5 hp 7,5
SI1336 Simulering och modellering 50666 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 50328 6,0 hp 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 50669 3,0 hp 3,0
SI2600 Kondenserade materiens teori 50692 7,5 hp 7,5
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 50817 3,0 hp 3,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 50732 7,5 hp 7,5
SK2513 Cellodling: teori och praktik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
50690 4,0 hp 4,0
SK2700 Mesoskopisk fysik 50685 8,0 hp 8,0
SK2759 Supraledning och tillämpningar 50823 6,0 hp 6,0
IH1611 Halvledarkomponenter 60635 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
SH2203 Experimentell partikelfysik 60547 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 60421 8,0 hp 8,0
SI1162 Statistisk fysik 60263 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60418 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 60519 7,5 hp 7,5
SK2710 Spinnelektronik 60490 8,0 hp 8,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60376 9,0 hp 6,0 3,0
SF1677 Analysens grunder 60320 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60253 7,5 hp 3,7 3,8
DD2401 Neurovetenskap 60109 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60004 6,0 hp 6,0
EI2430 Högspänningsteknik 60073 7,5 hp 7,5
SE2121 Biomekanik 60372 9,0 hp 9,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60322 6,0 hp 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 60037 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60277 7,5 hp 7,5
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60420 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 60598 6,0 hp 6,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60419 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60742 7,5 hp 7,5
SK2403 Tillämpad fotonik 60516 6,0 hp 6,0
SK2512 Cellulär biofysik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
60521 10,0 hp 10,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 60266 7,5 hp 7,5
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 hp

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1050 Bioteknik 51223 6,0 hp 6,0
SF2719 Matematikens historia 50871 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50416 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50318 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50231 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60436 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50037 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 51255 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 51273 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 51274 7,5 hp 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 51265 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
KD2330 Analytiska separationer 60986 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 60998 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
SF1677 Analysens grunder 60320 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60253 7,5 hp 3,7 3,8
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 60960 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 60984 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60916 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5
KE2170 Bränslecellen 6,0 hp
KF2490 Biokompositer 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik

Merparten av kurserna läses gemensamt

 

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2719 Matematikens historia 50871 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50416 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50318 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50231 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60436 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50226 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50713 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp 7,5
DD1351 Logik för dataloger 50687 7,5 hp 3,5 4,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 50217 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50216 6,0 hp 1,5 4,5
DD2445 Komplexitetsteori 50599 7,5 hp 4,0 3,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 51137 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50326 7,5 hp 3,0 4,5
DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning
Endast en av kurserna DD2418 eller DD1418 får läsas.
50290 6,0 hp 6,0
DD2395 Datasäkerhet 50259 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50338 6,0 hp 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50043 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60171 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60499 6,0 hp 6,0
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60105 6,0 hp 3,5 2,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60710 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
SF1677 Analysens grunder 60320 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60253 7,5 hp 3,7 3,8
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60103 3,0 hp 3,0
DD2372 Automater och språk 60380 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 60102 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60322 6,0 hp 6,0
SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp