Årskurs 5

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60436 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2760 Nanomaterialkemi 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 hp 4,0 5,0
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 hp 3,0
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp 7,5
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp 7,5
SK2513 Cellodling: teori och praktik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
4,0 hp 4,0
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 hp 8,0
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
IH1611 Halvledarkomponenter 60635 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
SH2203 Experimentell partikelfysik 60547 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 60421 8,0 hp 8,0
SI1162 Statistisk fysik 60263 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60418 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 60519 7,5 hp 7,5
SK2710 Spinnelektronik 60490 8,0 hp 8,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60376 9,0 hp 6,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60109 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60004 6,0 hp 6,0
EI2430 Högspänningsteknik 60073 7,5 hp 7,5
SE2121 Biomekanik 60372 9,0 hp 9,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60322 6,0 hp 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 60037 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60277 7,5 hp 7,5
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60420 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 60598 6,0 hp 6,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60419 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60742 7,5 hp 7,5
SK2403 Tillämpad fotonik 60516 6,0 hp 6,0
SK2512 Cellulär biofysik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
60521 10,0 hp 10,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 60266 7,5 hp 7,5

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60436 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp 3,5 4,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp 4,0 3,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning
Endast en av kurserna DD2418 eller DD1418 får läsas.
6,0 hp 6,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60171 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60499 6,0 hp 6,0
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60105 6,0 hp 3,5 2,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60710 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60103 3,0 hp 3,0
DD2372 Automater och språk 60380 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 60102 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60322 6,0 hp 6,0