Årskurs 2

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp 5,0 2,5
SI1122 Termodynamik 5,0 hp 4,0 1,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 hp 4,0 2,0
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 9,0 hp 4,0 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 hp 1,5 4,5
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp 4,0

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1.

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1.