Årskurs 2

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1673 Analys i en variabel 7,5 5,0 2,5
SI1122 Termodynamik 5,0 4,0 1,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 4,0 2,0
SF1672 Linjär algebra 7,5 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 7,5 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 60454 7,5 7,5
SG1112 Mekanik I 60506 9,0 4,0 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
61082 6,0 1,5 4,5
SI1146 Vektoranalys 60241 4,0 4,0

Matematik och kemi (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5
KE1150 Teknisk kemi 10,0 2,0 8,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 4,0 2,0
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation 8,5 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60053 6,0 6,0
KD1290 Kemisk analys 60057 8,5 3,5 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
61082 6,0 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60449 7,5 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 4,0 2,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0 1,5 4,5
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys
Samläsning med CINEK åk 1
60444 7,5 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60503 6,0 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60459 6,0 4,0 2,0
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 60817 6,0 6,0

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 5,0 2,5
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 4,5 4,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 4,0 2,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 61006 1,5 1,5
SF1625 Envariabelanalys 60443 7,5 7,5
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 60854 7,5 4,5 3,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
61082 6,0 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60449 7,5 7,5