Årskurs 3

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 2. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk3

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation
fortsättning från åk 2, med 7,5 hp
8,5 hp 5,0 2,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
KE1160 Termodynamik 7,5 hp 7,5
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp 6,0
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Läses gemensamt
4,0 hp 1,0 3,0
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp 6,0

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Medieteknik åk 2