Årskurs 3

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 2. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk3

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 50531 6,0 6,0
SK1105 Experimentell fysik 50237 4,0 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 50488 9,0 5,0 4,0
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 50168 6,0 6,0
SH1014 Modern fysik 50205 4,0 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 50160 6,0 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 60170 4,0 4,0
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Kursen läses gemensamt och inkluderar 9 hp VFU
60247 11,0 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Kursen läses gemensamt
60727 4,0 1,0 3,0
SI1155 Teoretisk fysik 60168 6,0 6,0

Matematik och kemi (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation
fortsättning från åk 2, med 7,5 hp
8,5 5,0 2,5
SF1633 Differentialekvationer I 50475 6,0 6,0
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 50165 6,0 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 50153 6,0 3,0 3,0
KE1160 Termodynamik 50700 7,5 7,5
KD1070 Molekylär struktur 60521 6,0 6,0
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Inklusive 9 hp VFU
60247 11,0 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Läses gemensamt
60727 4,0 1,0 3,0
KD1080 Kemisk dynamik 60522 6,0 6,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 50537 7,5 7,5
SF1633 Differentialekvationer I 50475 6,0 6,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 51200 9,0 3,0 6,0
SF1910 Tillämpad statistik 50163 7,5 7,5
KE1060 Material- och energibalanser 60531 7,5 7,5
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Gemensam kurs inkluderar 9 hp VFU
60247 11,0 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Gemensam kurs
60727 4,0 1,0 3,0
MJ1145 Energisystem 60681 7,5 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Medieteknik åk 2

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1633 Differentialekvationer I 50475 6,0 6,0
DD1368 Databasteknik för D 50963 6,0 4,0 2,0
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 51118 3,0 1,5 1,5
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 50153 6,0 3,0 3,0
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 50168 6,0 6,0
DD1393 Mjukvarukonstruktion 50764 10,5 1,5 4,5 4,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60860 6,0 3,5 2,5
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande
Gemensam kurs, inkluderar 9 hp VFU
60247 11,0 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller
Gemensam kurs
60727 4,0 1,0 3,0