Årskurs 4

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs
Fortsättning från åk 3
6,0 hp 3,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp 3,0 2,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp 9,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2760 Nanomaterialkemi 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0
EJ2301 Effektelektronik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 hp 4,0 5,0
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 hp 3,0
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp 7,5
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp 7,5
SK2513 Cellodling: teori och praktik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
4,0 hp 4,0
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 hp 8,0
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SH2203 Experimentell partikelfysik 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp 8,0
SI1162 Statistisk fysik 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5
SK2710 Spinnelektronik 8,0 hp 8,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9,0 hp 6,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp 6,0
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp 7,5
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 7,5 hp 7,5
SK2403 Tillämpad fotonik 6,0 hp 6,0
SK2512 Cellulär biofysik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
10,0 hp 10,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp 7,5

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp 9,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp 4,0 3,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
DD2372 Automater och språk 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp 6,0