Årskurs 4

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50480 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50090 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs
Fortsättning från åk 3
51304 6,0 hp 3,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 51593 5,0 hp 3,0 2,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50069 9,0 hp 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 60283 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60256 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 50005 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 50017 6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 50117 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 50608 7,0 hp 7,0
SI2510 Statistisk mekanik 50803 7,5 hp 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 50806 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 50022 6,0 hp 6,0
SK2760 Nanomaterialkemi 50368 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 50389 7,5 hp 3,5 4,0
EJ2301 Effektelektronik 50023 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 50661 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2411 Förnybar energi 50001 6,0 hp 3,0 3,0
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 50104 9,0 hp 4,0 5,0
SH2601 Reaktorfysik, mindre kurs 50682 6,0 hp 3,0 3,0
SK2320 Optisk problemlösning 51088 6,0 hp 3,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 50807 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 50689 12,0 hp 6,0 6,0
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 51222 6,0 hp 6,0
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 50970 7,5 hp 7,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 50533 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 50378 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 50539 7,5 hp 7,5
SI1336 Simulering och modellering 50666 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 50328 6,0 hp 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 50669 3,0 hp 3,0
SI2600 Kondenserade materiens teori 50692 7,5 hp 7,5
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 50817 3,0 hp 3,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 50732 7,5 hp 7,5
SK2513 Cellodling: teori och praktik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
50690 4,0 hp 4,0
SK2700 Mesoskopisk fysik 50685 8,0 hp 8,0
SK2759 Supraledning och tillämpningar 50823 6,0 hp 6,0
IH1611 Halvledarkomponenter 60635 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
SH2203 Experimentell partikelfysik 60547 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 60421 8,0 hp 8,0
SI1162 Statistisk fysik 60263 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60418 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 60519 7,5 hp 7,5
SK2710 Spinnelektronik 60490 8,0 hp 8,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60376 9,0 hp 6,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60109 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60004 6,0 hp 6,0
EI2430 Högspänningsteknik 60073 7,5 hp 7,5
SE2121 Biomekanik 60372 9,0 hp 9,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60322 6,0 hp 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 60037 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60277 7,5 hp 7,5
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60420 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 60598 6,0 hp 6,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60419 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60742 7,5 hp 7,5
SK2403 Tillämpad fotonik 60516 6,0 hp 6,0
SK2512 Cellulär biofysik
Endast en av kurserna SK2512 eller SK2513 får läsas
60521 10,0 hp 10,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 60266 7,5 hp 7,5

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp

Även CK2010 är vilkorligt valfri

 

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50480 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50090 6,0 hp 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 51018 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50069 9,0 hp 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik
Kursen inkluderar 12 hp VFU
60283 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60256 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60322 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 50681 7,5 hp 7,5
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 51209 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp 7,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 51137 7,5 hp 3,0 4,5
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 50730 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50818 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50036 9,0 hp 6,0 3,0
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 50498 9,0 hp 4,5 4,5
AE1107 Geoenergi 50640 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 51014 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 50239 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60376 9,0 hp 6,0 3,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50480 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50090 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50069 9,0 hp 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik 60283 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60256 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2218 Internets protokoll och principer 50713 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp 7,5
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 50217 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50216 6,0 hp 1,5 4,5
DD2445 Komplexitetsteori 50599 7,5 hp 4,0 3,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 51137 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50326 7,5 hp 3,0 4,5
DD2395 Datasäkerhet 50259 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50338 6,0 hp 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50043 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60171 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60499 6,0 hp 6,0
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60710 7,5 hp 4,0 3,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60103 3,0 hp 3,0
DD2372 Automater och språk 60380 6,0 hp 6,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 60102 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60322 6,0 hp 6,0