Årskurs 4

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50480 6,0 6,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60256 6,0 6,0
EI1260 Teoretisk elektroteknik, grundkurs
Fortsättning från åk 3, 4 hp
6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0
SH1013 Modern fysik
Fortsättning från åk 3, 2,5 hp
10,5
UMK701 Lärande och bedömning 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Kursen inkluderar 12 hp VFU
19,0

Matematik och kemi (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50480 6,0 6,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60256 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0
SF2718 Matematik för kemister 6,0
UMK701 Lärande och bedömning 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Inkluderar 12 hp VFU
19,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50480 6,0 6,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60256 6,0 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0
SF2718 Matematik för kemister 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0
UMK703 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik
Kursen inkluderar 12 hp VFU
15,0

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50480 6,0 6,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60256 6,0 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0
UMK701 Lärande och bedömning 5,0
UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare
Kursen inkluderar 12 hp VFU
19,0