Behörighet och urval

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2020-06-23
Godkänd: 2020-06-23

Grundläggande behörighet till högskolestudier inklusive förkunskaper i svenska och engelska.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 9.

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Områdesbehörighet A9

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/sarskild-behorighet-till-grundutbildning-1.54567