Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik 6,0 hp

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp 5,0 2,5
SI1122 Termodynamik 5,0 hp 4,0 1,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 6,0 hp 4,0 2,0
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 9,0 hp 4,0 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp 1,5 4,5
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp 4,0

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
KE1150 Teknisk kemi 10,0 hp 2,0 8,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Läses gemensamt 6,0 hp 4,0 2,0
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation Läser 1,0 hp i åk 2 och resterande 7,5 hp i åk 3 8,5 hp 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp 6,0
KD1290 Kemisk analys 8,5 hp 3,5 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Läses gemensamt 6,0 hp 4,0 2,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp 1,5 4,5
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys Samläsning med CINEK åk 1 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 4,0 2,0
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 hp 6,0

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 hp 5,0 2,5
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp 4,5 4,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik Gemensam kurs 6,0 hp 4,0 2,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp 1,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 hp 4,5 3,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan Gemensam kurs 6,0 hp 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5