Årskurs 2

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik 6,0 hp

Inriktningar

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp 5,0 2,5
SI1122 Termodynamik 5,0 hp 4,0 1,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 hp 4,0 2,0
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 9,0 hp 4,0 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 hp 1,5 4,5
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp 4,0

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
KE1150 Teknisk kemi 10,0 hp 2,0 8,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 hp 4,0 2,0
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation
Läser 1,0 hp i åk 2 och resterande 7,5 hp i åk 3
8,5 hp 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp 6,0
KD1290 Kemisk analys 8,5 hp 3,5 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 hp 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 hp 4,0 2,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 hp 1,5 4,5
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys
Samläsning med CINEK åk 1
7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 4,0 2,0
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 6,0 hp 6,0

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1