Årskurs 2

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik 6,0

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KOMMER ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Teknisk fysik åk 1. CTFYS kommer fr o m H16 att göra vissa ändringar i sin utbildningsplan, detta kommer även att påverka CLGYM/MAFY främst åk 2 och åk 3.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1673 Analys i en variabel 7,5 5,0 2,5
SI1122 Termodynamik 5,0 4,0 1,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 4,0 2,0
SF1672 Linjär algebra 7,5 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 7,5 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 60368 7,5 7,5
SG1112 Mekanik I 60423 9,0 4,0 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
60269 6,0 1,5 4,5
SI1146 Vektoranalys 60167 4,0 4,0

Matematik och kemi (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5
KE1150 Teknisk kemi 10,0 2,0 8,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 4,0 2,0
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation
Läser 1,0 hp i åk 2 och resterande 7,5 hp i åk 3
8,5 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60515 6,0 6,0
KD1290 Kemisk analys 60525 8,5 3,5 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
60269 6,0 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60365 7,5 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 4,0 2,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 1,5 4,5
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys
Samläsning med CINEK åk 1
60359 7,5 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60420 6,0 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60340 6,0 4,0 2,0
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 60346 6,0 6,0

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 5,0 2,5
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 4,5 4,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 4,0 2,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 60688 1,5 1,5
SF1625 Envariabelanalys 60353 7,5 7,5
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 60927 7,5 4,5 3,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
60269 6,0 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60365 7,5 7,5