Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LT1022 Vetenskap, Teknik och Lärande 11,0 hp
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller 4,0 hp

Inriktningar

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation fortsättning från åk 2, med 7,5 hp 8,5 hp 5,0 2,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp 6,0
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
KE1160 Termodynamik 7,5 hp 7,5
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp 6,0
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Läses gemensamt 4,0 hp 1,0 3,0
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp 6,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp 3,0 6,0
SF1925 Tillämpad statistik 7,5 hp 7,5
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp 7,5
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp 1,0 3,0
MJ1145 Energisystem 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 hp 1,5 1,5
SF1514 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
SF1925 Tillämpad statistik 7,5 hp 7,5
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp 1,5 4,5 4,5
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp 3,5 2,5
LT1035 VFU2: experiment och informella lärandemiljöer 11,0 hp 6,0 5,0
ME2084 Verksamhetsanalys och yrkesroller Gemensam kurs 4,0 hp 1,0 3,0