Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60002 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp 1,0 4,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60002 6,0 hp 6,0
LT2032 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp
LT2033 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 60235 7,5 hp 7,5
SF1677 Analysens grunder 60622 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60637 7,5 hp 3,7 3,8
SK2320 Optisk problemlösning 60625 6,0 hp 3,0 3,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 61255 6,0 hp 6,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 60027 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60045 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60616 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60889 7,5 hp 7,5

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet.

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60002 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60003 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Gemensam kurs, inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 60959 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 60969 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60971 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60117 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

.PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 6,0 hp 6,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60002 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60003 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp 3,0 4,5
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 hp 4,5 4,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60614 9,0 hp 6,0 3,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60117 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60002 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 9,0 hp
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp 7,5
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60528 6,0 hp 6,0
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60499 7,5 hp 4,5 3,0
SF1677 Analysens grunder 60622 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60637 7,5 hp 3,7 3,8
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60202 3,0 hp 3,0
DD2418 Språkteknologi 60512 6,0 hp 6,0
DD2448 Kryptografins grunder 60490 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60484 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60332 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60003 6,0 hp 6,0