Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 11 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50026 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50027 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 51881 6,0 hp 3,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 51995 5,0 hp 1,0 4,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50331 9,0 hp 9,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik inkluderar 12 hp VFU 60106 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60002 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 50410 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 50405 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 50981 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 50893 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 52024 6,0 hp 6,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 51309 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 50918 12,0 hp 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 51991 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 50145 7,5 hp 7,5
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 50397 3,0 hp 3,0
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 60235 7,5 hp 7,5
SF1677 Analysens grunder 60622 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60637 7,5 hp 3,7 3,8
SK2320 Optisk problemlösning 60625 6,0 hp 3,0 3,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 61255 6,0 hp 6,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 60027 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60045 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60616 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60889 7,5 hp 7,5

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt inom programmet.

Villkorligt valbara kurser inom Matematik/kemi ca 12 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50026 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50027 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50331 9,0 hp 9,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Gemensam kurs, inkluderar 12 hp VFU 60106 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60002 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60003 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 51075 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 50779 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 51424 9,0 hp 9,0
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 51398 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50145 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 60959 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 60969 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60971 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60117 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

.PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser ca 6 hp inom matematik eller teknik.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50026 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50027 6,0 hp 6,0
AK2209 Energisystem i samhället 50025 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50331 9,0 hp 9,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 60106 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60002 6,0 hp 6,0
SF2718 Matematik för kemister 60003 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 51790 7,5 hp 7,5
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 50530 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 50777 7,5 hp 3,0 4,5
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 51885 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 50151 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50503 9,0 hp 6,0 3,0
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 51436 9,0 hp 4,5 4,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 51085 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50145 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60614 9,0 hp 6,0 3,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60117 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Villkorligt valfria kurser inom Matematik eller Informations- och kommunikationsteknik ca 18 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2070 Projektstyrning och verksamhetsutveckling 50026 6,0 hp 6,0
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 50027 6,0 hp 6,0
UMK702 Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap 50331 9,0 hp 9,0
UMK704 Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik Kursen inkluderar 12 hp VFU 60106 15,0 hp 15,0
SF2717 Matematik, fördjupning 60002 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 50705 7,5 hp 7,5
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 50777 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50864 7,5 hp 3,0 4,5
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50689 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50460 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50145 7,5 hp 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60528 6,0 hp 6,0
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60499 7,5 hp 4,5 3,0
SF1677 Analysens grunder 60622 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60637 7,5 hp 3,7 3,8
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60202 3,0 hp 3,0
DD2418 Språkteknologi 60512 6,0 hp 6,0
DD2448 Kryptografins grunder 60490 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60484 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60332 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60003 6,0 hp 6,0