Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2719 Matematikens historia 51994 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50686 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50329 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50681 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 61484 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 50138 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 50162 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 50655 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 50438 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 50144 6,0 hp 6,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 50427 12,0 hp 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 51632 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 50171 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 60105 7,5 hp 7,5
SF1677 Analysens grunder 60282 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60288 7,5 hp 3,7 3,8
SK2320 Optisk problemlösning 60106 6,0 hp 3,0 3,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 60149 6,0 hp 6,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60289 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 60335 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 60306 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60472 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 60477 7,5 hp 7,5
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt.
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1150 Biokemi 1 52040 7,5 hp 7,5
SF2719 Matematikens historia 51994 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50686 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50329 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50681 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 61484 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 52310 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 52304 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 52305 7,5 hp 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 51925 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50171 7,5 hp 7,5
KD2330 Analytiska separationer 60121 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 61747 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 61481 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 61744 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60281 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60078 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60289 7,5 hp 7,5
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik.

Merparten av kurserna läses gemensamt.

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 16/17.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2719 Matematikens historia 51994 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50686 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50329 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50681 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 61484 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 50354 7,5 hp 3,0 4,5
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 51952 10,5 hp 9,0 1,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 50021 9,0 hp 6,0 3,0
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 51745 9,0 hp 4,5 4,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 51349 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50171 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60268 9,0 hp 6,0 3,0
SF1678 Grupper och ringar 60288 7,5 hp 3,7 3,8
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60078 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60289 7,5 hp 7,5
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 6,0 hp

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2719 Matematikens historia 51994 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50686 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50329 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50681 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 61484 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 51273 6,0 hp 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 51668 7,5 hp 7,5
IK2218 Internets protokoll och principer 51275 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
DD1351 Logik för dataloger 50880 7,5 hp 3,5 4,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 50891 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50559 6,0 hp 1,5 4,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 50354 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50389 7,5 hp 3,0 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50210 6,0 hp 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50852 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 52124 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50171 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60660 6,0 hp 3,5 2,5
SF1677 Analysens grunder 60282 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60288 7,5 hp 3,7 3,8
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60099 3,0 hp 3,0
DD2417 Språkteknologi 60354 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60130 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 61575 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60078 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60289 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 61483 6,0 hp 6,0