Årskurs 1

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Det första året i utbildningen läses alla kurser gemensamt, i slutet av vårterminen väljer studenterna en av de fyra inriktningarna:

Matematik och Fysik, Matematik och Kemi, Matematik och Teknik med inriktning mot Energi och Miljö, Matematik och Teknik med inriktning mot Informations- och kommunikationsteknik.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ED1100 Ingenjörsvetenskap 7,5 7,5
SF1661 Perspektiv på matematik 6,0 6,0
DIK200 Lärande som professionellt uppdrag 8,5 1,0 7,5
UMK212 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet 7,5 7,5
DD1312 Programmeringsteknik och Matlab 8,0 0,5 4,0 3,5
MJ1530 Fysik, Kemi, Energi och Miljö 60704 15,0 7,5 7,5
SF1662 Diskret matematik 60367 7,5 3,5 4,0