Årskurs 2

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
UCK310 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik 6,0 hp

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1673 Analys i en variabel 50311 7,5 hp 5,0 2,5
SI1122 Termodynamik 50737 5,0 hp 4,0 1,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
50403 6,0 hp 4,0 2,0
SF1672 Linjär algebra 50206 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 50684 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 60317 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 60851 9,0 hp 4,0 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
60292 6,0 hp 1,5 4,5
SI1146 Vektoranalys 60542 4,0 hp 4,0

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 50908 7,5 hp 7,5
KE1150 Teknisk kemi 51285 10,0 hp 2,0 8,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
50403 6,0 hp 4,0 2,0
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation
Läser 1,0 hp i åk 2 och resterande 7,5 hp i åk 3
50576 8,5 hp 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 50144 7,5 hp 7,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
KD1290 Kemisk analys 60989 8,5 hp 3,5 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
60292 6,0 hp 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 50061 7,5 hp 7,5
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 51005 7,5 hp 3,5 4,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
50403 6,0 hp 4,0 2,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
50402 6,0 hp 1,5 4,5
SF1625 Envariabelanalys 50759 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys
Samläsning med CINEK åk 1
60454 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60848 6,0 hp 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60316 6,0 hp 4,0 2,0
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 60222 6,0 hp 6,0

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1325 Tillämpad datalogi med etik 50765 7,5 hp 5,0 2,5
IS1500 Datorteknik och komponenter 50830 9,0 hp 4,5 4,5
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
50403 6,0 hp 4,0 2,0
SF1624 Algebra och geometri 50144 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 60168 1,5 hp 1,5
SF1625 Envariabelanalys 60485 7,5 hp 7,5
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 60510 7,5 hp 4,5 3,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
60292 6,0 hp 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5