Årskurs 2

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
UCK310 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik 6,0 hp

Inriktningar

SI1146 Vektoranalys är inställd 4,0 hp är inställd och ersätts av SK1105 Experimentell fyskik 4,0 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp 5,0 2,5
SI1122 Termodynamik 5,0 hp 4,0 1,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Gemensam kurs
6,0 hp 4,0 2,0
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 60317 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 60851 9,0 hp 4,0 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
60292 6,0 hp 1,5 4,5
SK1105 Experimentell fysik 60757 4,0 hp 4,0

Merparten av inriktningskurserna läses med Kemiteknik åk 1.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
KE1150 Teknisk kemi 10,0 hp 2,0 8,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 hp 4,0 2,0
KA1040 Perspektivkurs forskning och innovation
Läser 1,0 hp i åk 2 och resterande 7,5 hp i åk 3
8,5 hp 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
KD1290 Kemisk analys 60989 8,5 hp 3,5 5,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
60292 6,0 hp 1,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5

Merparten av inriktningskurserna samläses med Energi och miljö åk 1

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp 3,5 4,0
UMK310 Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik
Läses gemensamt
6,0 hp 4,0 2,0
UCK300 Läraren, ledaren och skolan
Gemensam kurs
6,0 hp 1,5 4,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys
Samläsning med CINEK åk 1
60454 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60848 6,0 hp 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60316 6,0 hp 4,0 2,0
AE1503 Miljösystemanalys för lärare 60222 6,0 hp 6,0

Merparten av inriktningskurserna samläses med Data eller Mediateknik åk 1